Fen lisesi nasıl kazanılır?

İyi bir üniversite kazanmanın en temel adımlarından biri iyi bir lisede eğitim almak ve lise öğrenim hayatında hem akademik olarak hem motivasyon olarak sağlam adımlar atmaktır.

Çoğunlukla iyi bir lise denilince akla ilk olarak “fen liseleri” gelir. İyi bir fen lisesine yerleşmek için ise takip edilmesi gereken belli başlı adımlar vardır. Bu yazımızla; ortaokuldan liseye geçecek öğrencilerimize, LGS’de başarılı olup fen lisesi hedefini tutturma yolunda atılacak adımlar noktasında yol ve yöntemler gösterilerek, öğrencilerin motivasyonları yükseltilerek çalışma istek ve azimlerinin artırılması amaçlanmıştır. LGS’ye hazırlık yapan ve hedefinde özellikle fen lisesi olan öğrenciler için faydalı olacağını düşündüğümüz yazının ana başlıkları şunlardır:

  • Fen lisesine giden yolda hedef belirlemenin önemi
  • LGS’ye hazırlık sürecinde doğru ve verimli çalışma yol ve yöntemleri
  • Zaman yönetimi ve planlı çalışmanın LGS sürecine etkisi
  • LGS’de yararlanılacak doğru kaynakların analizi
  • LGS yolculuğunda deneme sınavları analizi yapmanın faydaları
  • Motivasyonun başarıya olan etkisi

Fen lisesine giden yolda hedef belirleme

Kişinin eğitim sürecinde okumayı planladığı liseyi ve ileride kendisini nerede görmek istediğini düşünmesi, çalışma aşamasında kamçılanmasına ve motivasyonunun artmasına olanak sağlar. Ancak hedefi olan insanların başarılı olabileceği unutulmamalıdır.

Fen lisesi sınavlarına hazırlanan öğrenciler de öncelikle gidecekleri lisenin hayalini kurmalı ve bu hedef doğrultusunda yapacaklarını belirlemelidir. Fen lisesinden mezun olduğunda ne gibi avantajlar olacak, fen lisesi hangi derslere ağrılık verir, okul puan sıralamalarında yüzde kaçlık dilimle öğrenci almaktadır, kaç puanla ve kaç netle fen lisesi okullarına yerleşilir… Bu gibi soruların yanıtlarını araştırarak hedefe odaklanmalı, sonra kendi yetenekleri, kendi bilgi ve birikimini düşünmelidir.

Çalışma yol haritasını ona göre belirlemelidir. Neden ve hangi amaç için çalıştığını bilerek hedefine odaklanmalıdır. Her öğrenci kendi gücünü de keşfederek iyi bir liseye giden yolda güçlü bir istekle ve amacına odaklanmış şekilde yola başlamalıdır.

Fen lisesinde okumak çoğu öğrencinin istediği ve hayal ettiği bir hedeftir. Bunun yanı sıra fen lisesine yerleşmek gibi genel bir hedefin yanında bu hedefe taşıyacak günlük, haftalık ve aylık hedefler belirlenmelidir. Belirli bir zaman içerisinde çözülecek soru sayısı ve çalışılacak konu belirlenerek hedefe ulaşma doğrultusunda planlama yapılmalıdır. Aksi takdirde nereye yol alacağını bilmeden çaba sarf etmek, boşa çekilen kürek misalidir. Gidilecek yola doğru yapılması gereken hazırlıkların önceden yapılması  kişiyi motive ederek inancını ve güvenini artırır.

Bunların yanında çalışırken kişi “Günlük şu kadar soru çözmeliyim, belirlediğim konuları şu kadar sürede bitirmeliyim.” şeklinde planlama yaparak günlük motivasyonunu sağlayarak çalışmasına yön verebilir. Doğru zamanda doğru işi yapmak kişileri başarıya götüren en önemli noktalardandır. Bu nedenle fen lisesi hedefi olan her öğrenci disiplinli bir planlama ile amacına hizmet etmelidir.

Fen lisesi
Fen lisesi

Fen lisesini kazanma yolunda verimli  ve  doğru çalışma yöntemleri

Fen lisesi hedefi olan öğrencilerin bu hedefi belirlemeleri, onların başarıya adım atmalarındaki ilk adımdır. Sonrasında ise gerçekçi, düzenli ve disiplinli bir çalışma temposunun sağlanması şarttır. Bu yönde gösterilen çabaların ve çalışma sisteminin, düzenli ve istikrarlı olması gerektiği unutulmamalıdır.

Fen lisesi gibi bir okulu kazanmak isteyen her öğrenci sınava hazırlık yılında zamanının büyük bir çoğunluğunu ders çalışmaya ve konuları anlayıncaya dek soru çözmeye ayıracağının bilinciyle hareket etmelidir. Çalışma esnasında kendisini olumsuz etkileyecek olan uyarıcılardan (telefonda oyun oynamak, bilgisayarla çok ilgilenmek, televizyonla çok ilgilenmek gibi) uzak durmalıdır.

Sınavı kazanmak isteyen öğrencilere bilgiyi ulaştıracak olan şüphesiz ki öğretmenlerdir. Bu nedenle öğrencilerin dersi derste öğrenerek zamandan kazanmaları gerekmektedir. Öğretmenlerin anlattıkları yerlerde, püf noktaları mutlaka not ederek, sonrasında alınan notların tekrar edilmesi gerektiği de hassasiyetle üzerinde durulması gereken noktalardandır. Her gün düzenli olarak konu tekrarı yapılmalı ve ardından konuyla ilgili örnek soru çözümleri yapılmalıdır.

Çoğu öğrencinin yaptığı yanlışlardan birisi de “Ben bu konuyu biliyorum.” demesidir. Oysa ki konunun ayrıntılarıyla ilgili sorularla karşılaşıldığında çoğu yanlışın oradaki eksiklerden ve ayrıntılardan kaynaklandığı unutulmamalıdır.

Fen lisesi hedefinde zaman yönetiminin önemi

LGS de dahil sınavlarda başarılı olmanın yollarından en önemlisi zamanı doğru yönetebilmektir. Nihayetinde her sınavın bir süresi vardır ve bu sürede çözülmesi gereken sorular vardır. Bu nedenle çalışma zamanının da doğru planlaması yapılamadığı taktirde neyin ne zaman yapılacağı bilinemez ve bu durum da kaygı ve strese yol açacağı için doğru bir planlama yapmaya her zaman ihtiyaç vardır.

Günlük, haftalık ve aylık programlar kesinlikle yapılmalıdır. Hangi derse, hangi konuya ne kadar zaman ayrılacağı, hangi konudan ne kadar soru çözüleceğinin belirlenmesi kişiye zaman kazandırır; rahatlık sağlar ve motivasyonu artırır.

LGS hazırlık sürecinde kullanılan kaynaklar ve kaynak analizi

LGS’ye hazırlık sürecinde konuları öğrenmek için mutlaka farklı kaynaklardan konu tekrarı yapılmalı ve zorluk düzeyleri farklı olan kaynaklardan yararlanılmalıdır. Her öğrencinin mutlaka düzeyine uygun farklı kaynaklardan soru çözmesi gerektiği unutulmamalıdır. Konular, yeterli ve düzeye uygun kitaplardan takip edilmelidir.

Öğrencilerin kendilerini başlangıç, orta ve ileri seviyelere taşıyacak kaynaklardan hazırlamaları doğru bir yol olacaktır. Kaynak kitapların az olması yeterli sayıda soru tipi görememeye neden olur; bunun yanı sıra gereğinden fazla kaynak temin etmek ise, öğrencinin gözünün korkmasına ve zamanı doğru yönetemeyip paniğe kapılmasına neden olacağı için, her dersten yeterli sayıda ve yeterli zorlukta olan kaynaklar temin edilmelidir. Aynı zamanda kaynaklarda yapılamayan her soru mutlaka öğretmenlere sorulmalı ve anlaşılmayan kısımlar tekrar edilmelidir.

LGS soruları uzun ve düşündürücü, analiz düzeyi yüksek olan sorulardan oluştuğu için ezber yapmaktan kaçınılmalıdır. Yorumlamaya, anlamaya ve bilgiyi kullanmaya dayalı yeni nesil sorularla mutlaka hazırlık yapılmalıdır. MEB’in yayınladığı örnek sorular çözülerek, konular çalışılırken neden – sonuç ilişkisi kurulmalı ve bol bol paragraf sorusu çözülmelidir. Anlamı güçlendirmek için kitap okumanın değeri de gözden kaçırılmamalıdır.

LGS yolculuğunda deneme sınavları analizi yapmanın önemi

LGS’ye hazırlanırken en önemli aşamalardan birisi de konuların öğrenilme durumunu tespit etmeye yönelik olarak yapılan deneme sınavlarıdır. Yapılan deneme sınavlarından sonra her öğrencinin mutlaka deneme sınav kitapçığını incelemesi; yapamadığı, yanlış yaptığı ve boş bıraktığı soruları tespit ederek mutlaka bu soruları tekrar çözmesi ve öğrenmesi gereklidir. Yapılamayan her soru, sınavda karşımıza çıkabileceği için anlaşılmayan konu ve yapılamayan soru kalmayacak şekilde hazırlık yapılmalıdır.

LGS deneme sınavlarının analizi neticesinde anlaşılmayan konular mutlaka tekrar edilmelidir. Aynı zamanda, LGS denemelerinde yapılan netler ile ulaşılmak istenen okulların yüzdelik dilimleri karşılaştırılarak hedefe odaklanılmalıdır.

LGS başarısında motivasyonun önemi

LGS hazırlık süreci uzun bir yolculuktur. Bu nedenle aralıksız çalışmak yerine kısa molalar vererek çalışmak en doğrusudur. Aynı zamanda zorlu olan bu süreçte düzenli ve sağlıklı beslenmek, uyku düzenini oturtmak ve enerjik olmak gerekir. Bu yönde belli bir spor dalıyla ilgilenmek, aile ile etkinlik yapmak, motive edici etkinlikler gerçekleştirmek ve hayatın içinde olmak gerekir. Bunun için de sosyal yönlerimize vurgu yapmalı, ilgi ve yeteneklerimiz doğrultusunda motivasyonumuzu artırıcı etkinlikler yaparak moral ve motivasyonumuzu güçlendirmeliyiz.

Böylece mutlu bir birey olarak hayatımıza yön vermiş oluruz. Çünkü sosyallik hayattaki her alanda kendimize olan güvenimizi destekler ve motivasyonumuzu artırır. Bu doğrultuda her durumda önce kendimize inanmalı ve motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız.

Yasemin Turan
Rehber Öğretmen
Bornova Sınav Koleji

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.