İngilizce öğrenmenin en etkili yolu: Side to Side

Sınav Kolejleri’nin İngilizce öğretimindeki yüksek başarısının en önemli kaldıracı olan Side to Side programı, biri Türkçe diğeri İngilizce konuşan çift öğretmenden aynı anda ders alan öğrencilerin alışılagelmiş kalıplar ve kurallar dışında tam anlamıyla İngilizce düşünmeye başlamalarını sağlıyor. İngilizce diyalog ders dışı alanlarda da sürdürülerek günlük yaşamın bir parçası haline getiriliyor. Side to Side ile öğrenciler 5 yaşından itibaren İngilizce öğrenmeye ve konuşmaya başlıyor…

“Side to Side” programı nasıl işler?

Türkiye’de İngilizce öğrenilemiyor” ön yargısını yıkan “Side to Side” programında; anaokulu ile 1., 2., 3., 4., ve 5. sınıflardaki eğitim biri Türkçe diğeri İngilizce konuşan çift öğretmenle sürdürülüyor. Aynı içerikle iki farklı öğretmen tarafından verilen dersler sayesinde anadili Türkçe olan öğrenciler bir yandan İngilizce öğrenirken diğer yandan kendi anadillerinde öğrenimlerini devam ettiriyor.

Çift öğretmenli uygulama, öğrenciler için iki kat bilgi, iki kat ilgi anlamına gelirken, aynı zamanda çift yönlü düşünmeyi teşvik ediyor.

Side to Side programı ile öğrencilerine 5 yaşından itibaren İngilizce konuşturan Sınav Kolejleri, ortaokul 5. sınıfa dek haftalık ders programında yaklaşık 30 saat İngilizce eğitime yer ayırıyor. Bu sürenin bir kısmı sadece İngilizce dersi iken, bir kısmı ise İngilizce ile entegre edilmiş branş derslerinden oluşuyor.

Ders dışında teneffüslerde, yemeklerde, hatta bahçede oyun oynarken ilgili öğretmenleriyle hep İngilizce iletişim kuran öğrenciler gün boyu İngilizce’ye maruz kalıyor.  Sürekli olarak her alanda İngilizce öğretmeni ile olan öğrenciler, ilk olarak komutları anlayarak kendileri de kelime kelime komut vermeye başlıyor. Sonrasında ise kelime hazineleri geliştikçe aynı anadil öğrenirken olduğu gibi cümleler kurmaya ve kendilerini ifade etmeye başlıyorlar.

“Side to Side” programı ne fayda sağlar?

Side to Side sistemi, İngilizce’yi öğrencilere anadilleri gibi öğretmek amacıyla uzun bir ar-ge sürecinin sonucunda geliştirilmiş bulunuyor. İngilizce’yi sadece öğrenilmesi gereken bir ders olmaktan çıkarıp gündelik yaşamın bir parçası haline getiren sistem, kendiliğinden İngilizce düşünme becerisini geliştiriyor ve İngilizce’yi etkin biçimde kullanmayı teşvik ediyor.

Bilingual, yani çift dil ile gelişim gösterme imkânı çift dilin yanı sıra çift bakış açısı ile farklı ülkelerde de rahatlıkla kendisini ifade edebilecek ve uyum sağlayabilecek bireyler yetiştirilmesine olanak tanıyor.

Türkiye’de ilk kez Sınav Kolejleri’nde kullanılan Side to Side programı, anadil dersleriyle entegre olan connection (bağlantılı) derslerde öğrencilerin anadillerinde öğrendiği bilgileri İngilizce olarak düşünmelerini, analiz etmelerini ve değerlendirmelerini mümkün kılıyor.