BU OKULDA İNGİLİZCE KONUŞULUYOR
Sınav Koleji, uyguladığı “Side to Side” programı ile “Türkiye’de İngilizce öğretilemiyor” yargısını yıktı. “Side to Side” programı ile anadili Türkçe olan öğrenciler, hem İngilizce öğreniyor hem de kendi
anadillerinde öğrenimlerini devam ettiriyor. Bu programla özellikle anaokulu ile 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıfta eğitim; aynı içerikle ve farklı iki öğretmenle (anadil-İngilizce) yapılmaktadır.
HER SAAT “SIDE TO SIDE”
Sınav Kolejinde “Side to Side” programı ile anaokulu 3 yaştan itibaren ilkokul 1, 2, 3, 4 ve ortaokul 5. sınıfa kadar haftalık ders programlarında yaklaşık 30 saat İngilizceye yer verilir. Bunun bir kısmı sadece İngilizce dersi iken bir kısmı ise İngilizce ile entegre edilmiş branş dersleridir. Bunun dışında öğrenciler teneffüslerde, yemeklerde hatta bahçede oyun oynarken, ilgili öğretmenleriyle hep İngilizce iletişim kurar ve gün boyu adeta İngilizceye maruz kalır.

YABANCI DİLDE ULUSLARARASI AKREDİTASYON
Sınav Kolejinde yabancı dil, özellikle de İngilizce eğitimi, gerçek bir “Kolej” olmanın bilinci ve sorumluluğu ile verilir. Bu yüzden Sınav Koleji yabancı dil eğitimi, alanında dünyanın en büyük akreditasyon kuruluşu EAQUALS tarafından akredite edildi. Ayrıca İngilizce eğitiminde kullanılan tüm içerik ve kazanımlar
başta CEFR olmak üzere uluslararası norm ve standartlara göre yapılandırıldı. Sınav Kolejinde farklı seviyelerdeki öğrencilerin gereksinimlerine göre özel müfredat oluşturulur. Bu müfredat konu bazlı iletişim, yaratıcılık, eleştirel düşünme, araştırma teknikleri, bireysel, grup ve proje çalışmalarına dayanır.
Sınav Koleji İngilizce dil eğitiminde;
• Düşüncelerini kanıtlar göstererek İngilizce yazılı ve sözlü özgürce ifade edebilen,
• Görüntülü ya da yazılı basında yer alan İngilizce yayınları ve dinlediği olayların ayrıntılarını anlayarak takip edebilen,

  • Okuduğundan ya da dinlediklerinden edindiklerini, kendi düşünceleriyle birlikte, İngilizce sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Sınav Koleji, sadece İngilizcenin dilbilgisi kısmını öğretmeyi değil, dili kültürel bağlamda da özümsetebilmeyi, dünya üzerindeki farklı yaşam tarzlarını ve kültürlerini inceleyerek her birine karşı saygılı ve hoşgörülü davranışı hayata geçirmelerine öncülük etmeyi amaçlar. Ayrıca Sınav Koleji ilkokul ve ortaokulunda öğrencilerin seçimine göre Fransızca, İspanyolca, Almanca ve Rusça ikinci yabancı dil olarak
öğretilir.

YABANCI DİLDE ULUSLARARASI AKREDİTASYON
ULUSLARARASI SINAVLAR
Cambridge ESOL Sınavları:
Sınav Koleji 1. sınıftan başlayarak 8. sınıfa kadar her kademedeki öğrencilerini Avrupa Konseyi adına sertifika ve diploma vermeye yetkili Cambridge Üniversitesi ESOL (English for Speakers of Other Languages) sınavlarına hazırlar.
Dil düzey tanımları çerçevesinde, yazma, konuşma, dinlediğini ve okuduğunu anlama becerilerini ölçecek biçimde hazırlanmış sınavlar sonucunda sertifika ve diplomalar edinilir.