Güçlü Bir Başlangıç

Sınav Kolejinde diğer kademelerde olduğu gibi ilkokulda da akademik eğitim, İngilizce öğretimi ve after school etkinlikleri birlikte yürütülür. Bunun yanında 1. sınıftan itibaren tüm öğrencilere yerel ve evrensel değerleri benimsemesi için birçok çalışma yapılır.

Sınav Koleji İlkokulunda özellikle öğrencinin gelişen teknolojiye uyum sağlaması, onu doğru kullanması, ortak sorunlara çözüm araması ve karar alma yetisine sahip olması için ayrı bir çaba gösterilir.

Sınav Koleji İlkokulunda diğer kademelerde olduğu gibi “Tam öğrenme” modeli uygulanır. Böylece farklı seviye ve kişilikteki öğrenciler yakından takip edilir. Etkinlik temelli, üst düzey düşünme becerisi kazandıran, yetenek ve becerileri ortaya çıkaran bu modelle her öğrenci başarılı bir gelecek için hazır olur.

Sınav Kolejinde öğrenciler, akademik programlar dâhilinde Bilim Merkezi, Fen Laboratuvarı, Gözlemevi ve Kütüphaneyi ilkokuldan itibaren kullanmaya başlar.

“SIDE TO SIDE” SiSTEMi iLE iNGiLiZCE iLKOKULDA ÖĞRENiLiR

Sınav Koleji İlkokulunda İngilizce 1. yabancı dil olarak okutulur. Her sınıfta 1 sınıf öğretmeni ve 1 İngilizce öğretmeni bulunur. Bu şekilde İngilizce öğretimi, diğer derslerle ve okul yaşantısıyla entegre edilmiş olur.

Sınav Koleji ilkokulunda amaçlanan; öncelikle öğrencilere iyi bir İngilizce öğretimi ve temeli sağlam bir akademik eğitim vermektir. Bununla birlikte yapılan sosyal/kültürel/sportif etkinlikler ve doğru bir rehberlik ile her öğrencinin kendi potansiyelinin farkına varmasını sağlamaktır.