İlkokul

İzmir Sınav Kolejleri, ilkokulda akademik eğitimin yanında “after school” etkinlikleri ve İngilizce öğretimini birlikte yürütür.

İzmir Sınav Kolejleri ilkokulları hakkında

İzmir Sınav Kolejleri, temel eğitime güçlü bir başlangıç için ilkokul sürecinde akademik ilerlemenin yanı sıra, “after school” etkinlikleri ve İngilizce öğretimini birlikte yürütür. İzmir Sınav Kolejleri ilkokullarındaki eğitim, öğrencilerin hem kendi kültürünü tanıması hem de evrensel değerleri kavraması hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır.

Bu bakımdan akademik program içinde birçok etkinlik yapılır. Tam Öğrenme Modeli’ne bağlı kalarak temeli sağlam ve eksiksiz bir akademik eğitim verilirken farklı seviyedeki öğrencilerin takibi uzman kadro tarafından yapılır.

MEB müfredatına dijital eğitim, STEM, çift dilli eğitim (Side to Side) gibi yaklaşımlar da eklenerek zenginlik katılmıştır. Böylelikle öğrencilerin akademik başarılarını ileri taşırken onları yenilikçi, üretken, kendini ifade edebilen, İngilizce’yi rahatça konuşabilen, ufku geniş, özgüveni yüksek, ‘dünya vatandaşı’ bireyler olarak yetiştirmek mümkün kılınabilmektedir.

İzmir Sınav Kolejleri öğrencileri ilkokul birinci sınıftan itibaren akademik başarılarını artıran sayısal düşünme, mantık yürütme ve diğer problem çözme stratejilerini öğrenmeye başlarlar. Bu başarılarını Kanguru Matematik, Tales Matematik ve Fen gibi yarışmalarda derece alarak tescillemelerine olanak tanınmaktadır.

İlkokul
İlkokul

İzmir Sınav Kolejleri ilkokullarında İngilizce eğitimi

İzmir Sınav Kolejleri ilkokullarında uygulanmakta olan “Side to Side” programı, İngilizce öğretiminde fark yaratmamızın temel taşıdır. Program sayesinde öğrenciler daha birinci sınıfta fark edilebilecek bir İngilizce konuşma yeteneği kazanırlar. “Side to Side” eğitim sistemine göre, her sınıfta biri Türkçe, diğeri İngilizce konuşan çift öğretmen ders vermektedir.

Diğer bir deyişle derslerde anadil sınıf ya da branş öğretmeni ile İngilizce öğretmeni aynı anda sınıf içinde bulunurlar. Her sınıfta çift öğretmenle ders yapan öğrenciler, eğitim programının tamamını yabancı dil eğitimi ile iç içe sürdürür. Öğrencilerle öğretmenler arasındaki İngilizce diyalog ders dışı alanlarda, örneğin yemekhanede, bahçede de sürdürülür. Çocuklar tuvalete gitmek için izin isteyeceklerinde bunu İngilizce olarak belirtmek durumundadırlar.

Böylelikle çocukların günlük konuşma sırasında İngilizce’yi rahatlıkla kullanabilmesi sağlanır. İngilizce’ye yoğun olarak maruz bırakılan çocuklar, erken dönemde çok daha kolay şekilde İngilizce öğrenebilmektedir. Ayrıca İngilizce’yi rahat bir şekilde konuşabilen İzmir Sınav Kolejleri öğrencilerinin, bu başarılarını Cambridge gibi uluslararası sertifika sınavları ile tescillemeleri sağlanmaktadır.

İzmir Sınav Kolejleri ilkokullarında kültürel ve sportif eğitim

İzmir Sınav Kolejleri’nde ilkokuldan başlayarak tüm branş derslerine branş öğretmenleri girmektedir. Öğrenciler uygulamalı, tek ve yaratıcılığın ön planda olduğu sanat ve spor eğitimi etkinlikleri ile yeteneklerini keşfeder, hayal güçlerini geliştirir ve özgüvene sahip olurlar. Öğrencilerin yalnız akademik başarısına odaklanmak yerine onların sanat ve sporla iç içe büyümeleri, böylelikle sanat ve sporla güzelleşecek bir dünya ve aydınlık bir geleceğin temsilcileri olmaları yaklaşımı benimsenir.

İzmir Sınav Kolejleri ilkokullarında öğrencilerin yeteneklerini fark edebilmek için onlara 30 farklı kulüp seçeneği sunulmaktadır. Bilim, spor ve kültür alanında çeşitli branşlara odaklanılarak özel olarak hazırlanmış alanlarda öğrenciler eğlenirken öğrenme fırsatı bulurlar.

Bu alanlardan bazıları yüzme havuzu, çeşitli enstrümanların bulunduğu müzik sınıfı, buz pisti, resim ve heykel atölyesi, dans salonu, satranç salonu, tiyatro salonu, jimnastik alanı ve spor salonudur. Yaratıcı drama etkinlikleri Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilmekte; böylelikle bir yandan kişisel beceri ve hayal güçlerini geliştirmelerinin yanı sıra diğer yandan İngilizce ifade yeteneklerini de geliştirmeleri desteklenmektedir.

İzmir Sınav Kolejleri ilkokullarında teknoloji eğitimi

İzmir Sınav Kolejleri ilkokullarında teknoloji çağı çocuklarının teknoloji ile olan ilişkileri; teknolojiyi sadece kullanan olmaktan üreten olmaya da yönlendirilmektedir. Bu alanda verilen derslerde “yaparak öğrenme” ve “bilimsel merak oluşturma” yaklaşımları benimsenerek gözlem, deney, araştırma ve geliştirme yöntemleri kullanılmaktadır.

Öğrencilerin teknolojik ve bilimsel alandaki gelişmelerin yalnızca takipçisi değil geliştirici bir parçası olmaları hedeflenmektedir. Bu doğrultuda proje tabanlı öğrenme desteklenir ve öğrenciler ilkokuldan başlanarak uluslararası yarışmalara yönlendirilir.

Robotik kodlama ders içerikleri ile izleyerek öğrenme yerine öğrencinin aktif olduğu “yaparak, uygulayarak” öğrenme fırsatı sunulur. İzmir Sınav Kolejleri’nde her hafta verilen robotik – kodlama derslerinde Tinkercad, Arduino ve Scratch programları ile öğrenciler temel kodlama becerisi kazanmaktadır.