İzmir Sınav Kolejlerinde Spor Kulübü (GYM)

İzmir Sınav Kolejlerinde anasınıfı öğrencileri akademik derslerin yanı sıra Spor Kulübü dersleri ile yaş gruplarına uygun temel hareket becerilerini geliştirirler. Anasınıfı öğrencilerimiz için spor, yemek yeme ve uyuma kadar önemli bir gereksinimdir.

Öğrencilerimiz Spor Kulübü derslerinde yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge becerilerinin geliştirilmesini içeren etkinlikler yaparlar. Bu etkinlikler süresince çocukların temel hareket becerileri, beden farkındalığı, motor yeterliliği (güç, koordinasyon, hız, çabukluk) ve fiziksel yeterliliği (esneklik, kuvvet, dayanıklılık) gelişir. 4-6 yaş gurubu çocuklar spor için gerekli enerji ve motivasyona sahiptirler, bizler ise onlara gerekli ortamı hazırlayarak fiziksel gelişimlerini erken yaşta desteklemiş oluruz.

6 yaşın altındaki çocuklarda oyun ağırlıklı aktiviteleri de ön plandadır. Oyun aktiviteleri ile derslere severek ve istekle katılan öğrencilerimiz hem eğlenirler hem de arkadaşlık ilişkilerini de geliştirmiş olurlar. Ayrıca Spor Kulübü’nde düzenli egzersizlerden koşma, atma, atlama, zıplama gibi temel hareket becerilerinin yer aldığı ve bütün vücut hareketlerini içine alan, büyük kas gruplarını çalıştıran aktivitelere yer verilerek sporu sevdirmek hedeflenir.

Temel hareket becerileri ile öğrencilerimiz hareket potansiyellerinin farkına varır ve bedensel, zihinsel, ruhsal gelişimleri erken yaşta başlamış olur.