Okul Öncesi – Anaokulu

İzmir Sınav Kolejleri anaokullarında, çocukların gelişimi akademik ve sosyal yönden bir bütün olarak ele alınır.

İzmir Sınav Kolejleri anaokulu hakkında

İzmir Sınav Kolejleri anaokullarında sunulan okul öncesi eğitiminde, çocukların gelişimi akademik ve sosyal yönden bir bütün olarak ele alınır. Bu doğrultuda çocuklar için bir yandan bilişsel gelişimlerini desteklemek üzere keyif alabilecekleri etkinlikler yürütülür ve tüm değerler eğitimi verilirken, diğer yandan da akademik eğitime hazırlık için ihtiyaç duydukları temel inşa edilir.

Bu bağlamda öğretim programı zihinsel, sosyal, bedensel ve duygusal gelişimlerini desteklemek üzere kurgulanmıştır. Okul öncesi (anaokulu) eğitimde, 4 – 5 yaş grubu çocukların analitik ilişkiler kurabilme, problem çözebilme, planlama yapabilme, yaratıcılık, parça – bütün ilişkisi sağlama, örüntü oluşturabilme gibi yeteneklerinin geliştirilmesi ile görsel ve işitsel hafızalarının güçlendirilmesi hedeflenir. 

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre belirlenen temalar çerçevesinde eşli, grup halinde ya da bireysel çalışma ve öğrenme ortamları oluşturulurken dinleme, kendini ifade etme ve problem çözme becerileri üzerinde önemle durulur.

Anaokulları bünyesinde ayrıca yemekhane, blue room ve revir de yer almakta, tüm okullarımızda güvenlik personeli görev yapmaktadır.

Anaokulu
Anaokulu

İzmir Sınav Kolejleri anaokulu İngilizce eğitimi

İngilizce eğitimi, İzmir Sınav Kolejleri’nde okul öncesinden itibaren başlamakta, çocuklar 5 yaşından itibaren İngilizce konuşabilmektedir. İzmir Sınav Kolejleri anaokullarında uygulanan “Side to Side” adını taşıyan eğitim sistemine göre, her sınıfta biri Türkçe, diğeri İngilizce konuşan çift öğretmen ders vermektedir.

Diğer bir deyişle, derslerde anadil okul öncesi öğretmeni ile İngilizce öğretmeni aynı anda sınıf içinde bulunurlar. Her sınıfta çift öğretmenle ders yapan öğrenciler, eğitim programının tamamını yabancı dil eğitimi ile iç içe sürdürür. Öğrencilerle öğretmenler arasındaki İngilizce diyalog, ders dışı alanlarda, örneğin yemekhanede, bahçede, hatta okul dışında öğretmenle karşılaşılan herhangi bir alanda da sürdürülür.

Çocuklar su içmek istediklerinde ya da herhangi bir dileklerini paylaşmak istediklerinde bunu, İngilizce olarak belirtmek durumundadırlar. Böylelikle çocukların günlük konuşma sırasında İngilizce’yi rahatlıkla kullanabilmesi sağlanır. İngilizce’ye yoğun olarak maruz bırakılan çocuklar, erken dönemde çok daha kolay şekilde İngilizce öğrenebilmektedir.

İzmir Sınav Kolejleri anaokulu kültürel ve sportif eğitim

İzmir Sınav Kolejleri anaokullarında, öğrencilerin yeteneklerini fark edebilmek için onlara, 30 farklı kulüp seçeneği sunulmaktadır. Kültür, spor, sanat alanında çeşitli branşlara odaklanılarak özel olarak hazırlanmış alanlarda öğrenciler eğlenirken öğrenme fırsatı bulurlar.

Bu alanlardan bazıları yüzme havuzu, çeşitli enstrümanların bulunduğu müzik sınıfı, buz pisti, resim ve heykel atölyesi, mutfak atölyesi, dans salonu, satranç salonu, tiyatro salonu, savunma sanatları salonu, jimnastik alanı ve spor salonudur. Yaratıcı drama etkinlikleri Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilmekte; böylelikle bir yandan kişisel beceri ve hayal güçlerini geliştirmelerinin yanı sıra diğer yandan İngilizce ifade yeteneklerini de geliştirmeleri desteklenmektedir.

İzmir Sınav Kolejleri anaokulu teknoloji eğitimi

İzmir Sınav Kolejleri anaokullarında, teknoloji çağı çocuklarının teknoloji ile olan ilişkileri; teknolojiyi sadece kullanan olmaktan üreten olmaya da yönlendirilmektedir. Bilişim öğretmenlerinin katkısıyla öğrencilerin yaşı ve ilgisine uygun olarak hazırlanan Kodlama ve Robotik dersleri haftada bir gün iki saat süreyle verilmektedir.

Bu dersler özellikle çocukları teknoloji geliştirme ve üretmeye yöneltmek üzere kurgulanmıştır.