Öğrenci ve velinin uzun yol arkadaşı: PDR

Türkiye’nin en donanımlı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik kadrolarından birini oluşturan İzmir Sınav Kolejleri PDR servisi, anaokulundan liseye kadar her bir öğrencinin kendini keşfetmesi ve gerçekleştirmesi için yakından izleme ve yönlendirme hizmeti sunuyor.

Her bir öğrencinin akademik, fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçları tek tek takip ediliyor, kendilerinin güçlü ve desteklenmesi gereken yanlarını fark etmelerine, akademik başarılarını eğitsel potansiyelleri ile doğru orantılı artırmalarına, iletişim ve etkileşim becerilerini geliştirmelerine, gerçekçi hedefler oluşturmalarına ve bir üst eğitim kademesine hazır olmalarına destek olunuyor.

Öğrenciler için PDR

İzmir Sınav Kolejleri’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik  (PDR)çalışmaları ile her öğrencinin tam öğrenme yolculuğunda kendine özgü ve ihtiyacı doğrultusunda yöntemler keşfetmesine ve yapabileceğinin en iyisini yapmasına destek olunur. Bu süreç, sabah öğrencilerin karşılanması ile başlayıp gün içerinde sürekli bağlantılı kalınarak, öğrenci için ulaşılabilirlik korunarak devam eder.

Anaokulundan liseye kadar her yaş grubuna yönelik özel olarak uzmanlaşmış isimlerin görev aldığı rehberlik biriminin, öğrenciyi yakından tanıma ve gelişimini takip etme adına her öğrenci ile bireysel randevulu görüşmeleri yıl boyunca sürer. Öğrenciye yönelik yapılan çalışmalar şöyle özetlenebilir:

Öğrenciler için akademik takip

Kullanılan K12 sistemi üzerinden öğrencinin tüm akademik süreçlerinin takibi yapılır. Kazanım tabanlı gelişmiş yüzlerce rapor ile öğrencilerin konu eksikleri ve nedenleri istatiksel olarak ortaya konur. Bu raporlar neticesinde, öğrenim süreci yeniden planlanarak, bireysel ya da grup çalışmaları ile eksiklerin giderilmesi sağlanır.

K12 sistemi üzerinden deneme sınavlarının analizi, ödevler ve devamsızlıkla ilgili veriler ayrıntılı olarak incelenir ve süreçlere yönelik ihtiyacı olduğu tespit edilen öğrenciler ile destek çalışmaları yapılır. Öğrencilerin deneme sınavları analizlerine göre hangi dersten ve konudan eksiği olduğu tespit edilerek birebir dersleri ayarlanır.

Ödevler K12 sistemi üzerinden verilir, öğretmenler tarafından kontrol edilip sisteme işlenir.

Sisteme kendi portalı üzerinden giriş yapan öğrenciler, online denemelere katılır, denemelerinin ayrıntılı sonuçlarını değerlendirir, ödev süreçlerini takip eder.

Rehberlik birimi, mentör öğretmenlerin TÖDEV olarak adlandırılan Tam Öğrenme Değerlendirme Vizesi sonuçlarını  ve veli görüşmelerini kaydettikleri ASİST (Akademik Sistem Takibi) uygulamasını da aktif olarak kullanarak öğrencinin  haftalık genel durumu hakkında ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşır.

Öğrenciye özel  çalışma programı hazırlanır. Öğrenciye özel olarak oluşturulan ve deneme sınavlarındaki yanlış yaptığı veya boş bıraktığı soruların derlemesi olan hata kitapçıkları tekrar öğrenciye verilerek yeniden gözden geçirmesi sağlanır. Modül kitaplarının kontrolü yapılarak, eksiklerin giderilmesi sağlanır.

Akademik takip sürecinde gerçekleştirilen çeşitli grup rehberliği çalışmaları ve sunumlarından bazıları şunlardır:

 • Yıl içinde uygulanacak programlar, ders içerikleri, okul kuralları, öğrenciden beklenenlere ilişkin sunumlar
 • Verimli çalışma ve derse göre çalışma stratejileri
 • Test çözme teknikleri
 • Hafıza teknikleri, zihin haritası
 • LGS ve YKS bilgilendirme
 • Zaman yönetimi
 • Alan ve mesleğe yönelim, yetenek ve ilgi envanterleri
 • Meslek ve üniversite tanıtımı
 • Kariyer günleri etkinliği
 • Bir sonraki yıl için erken hazırlık programlarının tanıtımı ve çalışma programı

Öğrenciler için sosyal ve duygusal gelişim takibi

Yapılan bireysel görüşmelerde öğrenciyi yakından tanıma amaçlanarak, ilgileri, iletişim becerisi, güçlü ve desteklenmesi gereken alanları anlamaya çalışılır. Öğrenci ile yapılan görüşmeler, ihtiyaç duyan öğrencinin talebi, veli talebi, öğretmen talebi, rehberlik gözlemleri dikkate alınarak planlanır.

Sosyal ve duygusal gelişim takip sürecinde gerçekleştirilen çeşitli grup rehberliği çalışmaları ve sunumlarından bazıları şunlardır:

 • Sınav kaygısı ile baş etme becerilerini geliştirme
 • Stresle baş etme becerileri
 • Olumsuz otomatik düşüncelerle baş etme becerileri
 • Sosyal medya kullanımının beden imajı üzerine etkileri
 • Akran zorbalığı
 • Siber zorbalık
 • Sunum becerisi
 • Atılganlık bilinci

Veliler için PDR

İzmir Sınav Kolejleri’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmaları tüm eğitim öğretim süreçlerinde, öğrenci, öğretmen ve veli iş birliği ile ilerleyen, karşılıklı güven ve şeffaf iletişimi önemseyen bir yaklaşımla yürütülür.

Rehberlik birimi veli ile iş birliğini sağlıklı yürütmek adına yıl boyunca randevulu bireysel görüşmeler yapar. Veliye yönelik yapılan yıl boyunca aralıksız sürdürülen çalışmalar şöyle özetlenebilir:

Akademik takip

K12 sistemine veli portalı üzerinden giriş yapan veliler öğrencinin deneme sonuç karnelerini, ödevlerin teslim tarihlerini, rehberlik veya yönetimsel tüm duyuru ve mesajları görür. Ders başladığında ilk beş dakikada yoklama sisteme kaydedildiğinden derse devam / devamsızlık durumu mesajı veliye ulaşır.

Ayrıca öğrencinin derse gelmemesi durumunda ilk 10 dakika içinde rehber öğretmen tarafından veli telefonla aranarak öğrencinin neden gelmediği; hasta, yolda ya da herhangi bir sorun olup olmadığı yönünde bilgi alınır.

Rehberlik birimi, kendi öğrencilerinin ödevleri, görev kartları, sınav karnelerini düzenli olarak haftalık takip eden ve velileri ile haftalık paylaşımda bulunan mentör öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmalarını yürütür, bilgi akışı doğru zamanlamayla sağlanır.

Akademik takip sürecinde velilere yönelik olarak gerçekleştirilen çeşitli grup rehberliği çalışmaları ve sunumlarından bazıları şunlardır:

 • Yıl içinde uygulanacak programların içeriği, ders ve etkinlikler
 • Okul kuralları ve veliden beklentiler
 • Bireysel gelişim değerlendirme görüşmeleri
 • LGS ve YKS bilgilendirme
 • Ergenlik dönemi özellikleri, beyin gelişimi, ergeni anlayabilme
 • Akademik başarıyı destekleyen ebeveyn tutumları
 • Sınav kaygısı ile mücadelede etkili ebeveyn iş birliği

Ayrıca yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak çeşitli seminerler de düzenlenir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.