Uluslararası müfredatı ile Sınav sınırları aşıyor: Oxford International Curriculum

Sınav Kolejleri, 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı’ndan itibaren Oxford Uluslararası Öğretim Programı’na başlıyor. İngilizce’deki orijinal ismi Oxford International Curriculum olan program sayesinde öğrenciler liseden çift diploma ile mezun olma ve dünyanın saygın üniversitelerine girme fırsatı da buluyor.

Oxford International Curriculum nedir?

Öğrenme ve öğretme süreçlerinde ayrı ayrı yenilikçi yaklaşımlar sunan Oxford International Curriculum (Oxford Uluslararası Müfredatı); Oxford Üniversitesi tarafından, İngilizce’nin yaygın ve ikinci dil olarak kullanıldığı ülkeler için özel olarak tasarlanmış, uluslararası ölçütlere ve esneklik özelliğine sahip tek programdır.

Sınav Kolejleri’nin küresel vizyonuna güç katan Oxford Uluslararası Müfredatı, güçlü akademik geçmişi, etkin öğretim teknikleri ve en önemlisi de Türkiye ulusal eğitim programına uyumluluk özellikleriyle öne çıkıyor.

Oxford International Curriculum, Sınav Kolejleri’nde nasıl uygulanacak?

2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı’nda Türkiye’de ilk defa 37 Sınav Koleji Kampüsü’nde yürürlüğe konacak müfredatın sonraki yıl daha fazla sayıda kampüste yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Oxford Uluslararası Öğretim Programı, Sınav Kolejleri’nde ilkokuldan lise son sınıfa kadar tüm seviyeleri kapsıyor. Sınav Kolejleri’ne yeni kayıt yaptırmış ya da programa sonradan dahil olacak öğrenciler ise, her yıl olduğu gibi çevrimiçi (online) ve yüz yüze catch-up (yakalama) programları ile kazanım eksiklikleri giderilerek uluslararası müfredatı takip edebilecek yeterlilik düzeyine ulaştırılacak.

2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle zorunlu tutulacak Oxford İngilizce dersinin yanında seçmeli Global Skills Projects (Küresel Beceriler) ve Wellbeing (İyi Olma Hali – Farkındalık) derslerin kazanımları da İngilizce’ye entegre edilerek işlenecek. Öğrenciler her öğretim yılının sonunda sınava girecek ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını alabilecekler.

2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı’nda Oxford Uluslararası Müfredatı’na 5, 6 ve 7. sınıflarda başlanacak. Anaokulu, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda yıllardır başarıyla uygulanmakta olan “Side to Side” programı aynı şekilde devam edecek. Oxford İngilizce programı 4. sınıftan itibaren başlayacak.  Liselerde ise, OXFORD AQA IGCSE programları uygulanacak. IGCSE ESL; ana dili İngilizce olmayan öğrencilere göre tasarlanmış ve öğrencilerin kelime dağarcığı ve cümle yapılarını kullanarak açık, tutarlı iletişim kurma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir program olarak tanımlanıyor.

Oxford International Curriculum ağında hangi üniversiteler var?

Oxford, diğer üniversitelerle birçok değerli ikili anlaşmaya katılıyor. Bu gruplar ortak eğitim ve araştırma girişimlerini üstleniyor, öğrenciler için uluslararası fırsatlar yaratıyor, araştırma finansmanı gibi ortak ilgi alanlarındaki akran kurumlarla çalışılmasına izin veriyor ve üniversite liderleri arasında iyi uygulama paylaşımını kolaylaştırıyor.

Bu kapsamda Oxford International Curriculum ağında yer alan, dünya tarafından kabul gören başlıca kurumlardan bazıları şunlar:

ANU, ETH Zurich, Jacobs University, National University of Singapore, Peking University, University of California Berkeley, University of Cambridge, University of Copenhagen, University of Cape Town, University of Oxford, University of Tokyo, Yale University.

Oxford International Curriculum, ne fayda sağlar?

21. yüzyıl becerilerini içeren, entelektüel araştırma ve sorgulamayı teşvik edip bireysel ve kültürel değerlerle ilgili farkındalığı artırması ile yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırarak öğrencileri sonraki akademik süreçlere hazırlar.

Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere disiplinler arası çalışma ve bağlantı kurma becerileri kazandırır ve onlara uluslararası yetkinlik – yeterlilik sınavlarına hazırlık olanağı sunar.

Öğretmenlerin yüz yüze ve çevrimiçi (online) eğitimlerle profesyonel gelişimlerini sağlar. Ayrıca onları denetleyen Oxford University Press uzmanları, başarılı öğretmenlere tüm dünyada geçerli sertifikalar verir.