İzmir Sınav Kolejleri’nde satranç

İzmir Sınav Kolejleri’nde faal olan kulüplerden biri de satranç kulübüdür. Satranç kulübü, zekâ geliştirici bir strateji oyunu olan satranca yeteneği olmasa bile ilgisi olan tüm öğrencilerin katılımına açıktır. Satranç kulübüne katılan tüm öğrenciler oyunu kurallarıyla oynayabilmeyi, stratejik düşünebilmeyi, bir sonraki hamleyi tahmin edebilmeyi, kazanmayı, kaybetmeyi, sabretmeyi öğrenirler. Satranç kulübü dersleri sayesinde öğrenciler; evde, okulda ya da herhangi bir ortamda bir arkadaşlarıyla satranç oynayabilecek seviyeye gelirler.

Satranç kulübüne katılan bütün öğrenciler tercih ederek, diğer bir deyişle severek ve isteyerek katıldıkları için bu durum derse pozitif olarak yansımakta ve hızlı bir ilerleme sağlanmaktadır.

Derste başlangıç olarak öğrencilerin seviyeleri saptanarak her bir öğrenciye uygun şekilde ders yapılmaktadır. Yeteneği olan öğrencileri belirleyerek, profesyonel anlamda ilerlemesi için destek verilmektedir. Özellikle bu öğrencilerin turnuva ortamıyla buluşturularak profesyonelleşmesi sağlanır.

Satranç nedir?

Satranç iki kişi arasında ve kare şeklinde bir satranç tahtası üzerinde oynanır.

Satranç tahtası beyaz (açık renk) ve siyah (koyu renk) eşit büyüklükte ve bir beyaz, bir siyah sıralanmış 64 kareden oluşur.

Satranç tahtası her oyuncunun sağına beyaz gelecek şekilde konulur. Her oyuncunun 16 taşı vardır: Bir şah, bir vezir, iki kale, iki fil, iki at ve sekiz piyon.

Oyunun amacı rakip şahı almak, yani mat etmektir. Oyuna beyazlar başlar, fakat önce taşların nasıl hareket ettiğini görelim:

Satrançta taşların hareketi

Satranç taşlarının her birinin ayrı hareketi vardır.

Şah, bitişiğindeki karelere gidebilir.

Kale, yatay ve dikey olarak ilerler.

Fil, çapraz hareket eder. Filler oyun boyunca aynı renk karelerde kalırlar.

Vezir, dikey, yatay ve çapraz gider.

At, l şeklinde bir hareketle üç kare sıçrama şeklinde gider. Taşların üzerinden atlayabilir.

Piyon, bulunduğu sütunda ileriye doğru bir kare hareket eder. Ancak başlangıç yerlerinde bulunan piyonlar istenirse iki kare ilerletilebilir.