drama

[envira-gallery id=”2723″]

 

Kulübümüz; öğrencilerimizde yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirmek, zihinsel kapasitelerini kullanarak kişilik gelişimine katkı sağlamak, bağımsız düşünme ve karar verme yetisini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Drama, önemli bir öğrenme yoludur. Drama arcılığıyla öğrenci, olaylar ve durumları, bunların arasındaki neden-sonuç ilişkisini kolayca öğrenebilir. Böylece öğrencinin problem çözme yeteneği gelişir ve öğrenci kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanır. Drama grupla yapılan bir etkinlik olduğundan, çocuğun işbirliği yapma, iletişim kurma gibi yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur, öğrencinin sosyal gelişimini hızlandırır