Kursları

İzmir Sınav Kursları’nda eğitim


LGS ve YKS rekortmenlerinin adresi İzmir Sınav Kursları, gücünü yayınlarından, yakın takibe dayalı kişiye özel eğitim sisteminden ve İzmir’in en güçlü eğitim kadrosundan alır. İzmir Sınav Kursları’nın temel hedefi, lise (LGS) ve üniversite (YKS) sınavlarına hazırlanan öğrencilerin eğitimde gelecek hayallerini gerçeğe dönüştürmelerini sağlamaktır.

İzmir Sınav Kursları’nda öğrenciler sınavlara “tam anlamıyla” hazırlanırlar.

 • İzmir’in en iyi eğitmenlerinden konu anlatımları
 • Mentör ve rehber öğretmen tarafından bire bir takip
 • Sınırsız soru çözümü
 • Yeni nesil matematik dersi
 • LGS “sözel mantık” ve “sayısal mantık” dersleri
 • Türkiye geneli deneme sınavlarıGerçek Mekân Gerçek Zaman Sınavı
 • Haftalık ders çalışma programı
 • Çizgi altı (200 puan altı) ve çizgi üstü (460 puan üstü) öğrencilere özel çalışmalar
 • TYT için çapraz dersler: Eşit ağırlık gruplarına (fizik, kimya, biyoloji), sayısal gruplara (tarih, coğrafya, felsefe, din)
 • Aylık idari kitap kontrolü

İzmir Sınav Kursları’nda; LGS’ye hazırlanan 7. ve 8. sınıf öğrencileri ile YKS’ye hazırlanan 11., 12. sınıf öğrencileri ve mezunlara eğitim verilmektedir.

İzmir Sınav Kursları
İzmir Sınav Kursları

LGS ve YKS’ye hazırlıkta başarı yolculuğu planlamakla başlar

 • İzmir Sınav Kursları’nda öncelikle kurstaki her öğrenciye özel bir çalışma programı belirlenir. İzmirSınavKursları’ndaki ilk haftanızda “Öğrenci Tanıma Fişleri” ile durumunuz netleşir ve kişiye özel rehberlik programı oluşturulur.  Burada:
 • Öğrencinin hedefindeki bölüm / okul,
 • bu bölüme / okula girmesi için yapması gereken net,
 • bu neti yapması için izlemesi gereken kendine özgü ders çalışma programı
 • ve varsa özel durumunu bu programla nasıl uyumlu hale getireceği madde madde belirlenir

Çünkü;

 • hayalleri olan ve ne istediğini bilen,
 • bu isteklerine ulaşmak için sorumluluklarının farkında olan
 • ve bu sorumluluklarını yerine getirirken zorlandığı anlarda hangi çözümlere başvurabileceğini öngörebilen öğrenci başarır.


LGS’ye hazırlık öğrencileri için ayrıca veli-mentör-rehber buluşmaları gerçekleştirilir.

 • Her bir öğrencinin biricik ve tek olduğu bakış açısıyla akademik ve sosyal gelişimleri ile ilgili kritik noktalar birey bazında hassasiyetle ele alınır.
 • Yıllık akademik takvim tüm detayları ile paylaşılır.
 • K12.net sistemi üzerinden velilerin eğitim sürecinin katılımcı bir parçası ve iş birlikçisi olmaları için sunulan avantajlar aktarılır.

Öğrenci tanıma – veli tanıma metodolojisi

İzmir Sınav Kursları’nda LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencileri ve velileri çok daha yakından tanımak, hem psikolojik hem akademik yönden daha iyi değerlendirmek ve böylelikle başarıya giden yolu çok daha etkin bir şekilde planlamak için ÖTF – VTF (öğrenci tanıma formu – veli tanıma formu) çalışmaları uygulanır. Öğrenci tanıma ve veli tanımaya yönelik bilimsel temelli bir metodolojiyle öğrenci hem kendi anlatımı hem de velisinin anlatımıyla incelenir, başarılı – başarısız olduğu alanları, hedefleri, ailenin hedefleri ile öğrencinin hedeflerinin uyumu ve daha pek çok ayrıntı mercek altına alınır.

 • Çünkü başarı ayrıntılarda gizlidir.
 • Ne kadar çok ayrıntıya ne kadar etkin bir şekilde hâkim olunursa başarı potansiyeli de o kadar artacaktır.

En yüksek getiri bu bankada: Soru bankası

İzmir Sınav Kursları’nda LGS ve YKS’ye hazırlık böylelikle iyi bir planlama ile başlar. Ardından yoğun programı yetiştirmek ve öğrencileri en iyi şekilde hazırlayabilmek için kurstaki her öğrenciye yoğun yayın desteği sağlanır. Soru çözerek konuları pekiştirmek ve pratik yapmak için “Sınav Dergisi” birikiminin kurslara uyarlanmış formatı olan “Soru Bankası Modülleri” kullanılır.
 
Sınav Yayınları’nın 32 yıllık tecrübesi ile tamamı MEB ve ÖSYM tarzına uygun çok çeşitli farklı soru örneklerinden oluşan yayınlar öğrencilere verilir. Sorular kolay, orta, zor olarak belirtilerek konu ve kavram düzeyi ölçülür. Çözülemeyen soruların videolu çözümlerine kare kod uygulaması ile ulaşılabilir.  Ayrıca öğrenilen konuları pekiştirmek ve pratik yapmak için kullanılan “Yaprak Testler” ders sırasında konunun pekiştirilmesi ve öğrencinin soruyu yazarken zaman kaybetmemesi için kullanılır. 

Daha fazla ders + etüt + sınav

Sınav Kurs merkezlerinde öğrenciler sınavlara daha fazla ders, daha fazla etüt ve daha fazla sınav ile tam anlamıyla hazırlandıklarından başka herhangi bir desteğe ihtiyaç duymazlar. LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilerin test pratiğini artırmak, başarılarını ölçmek ve kazanım eksikliklerini ayrıntılı analizlerle tespit etmek için sık sık deneme sınavları uygulanır.  

Ders ve sınavlara tüm öğrenciler; ek çalışma, etüt, ödev tamamlama ve soru çözümüne ise belirlenen öğrenci ya da sınıflar mutlaka katılır. 

Gerçek Mekân Gerçek Sınav” uygulaması ise, öğrencilere tüm kurallarıyla tam anlamıyla gerçek sınav deneyimini en az iki hafta önceden yaşatır. Yapılan sınavlarda LGS ve YKS kuralları harfiyen yerine getirilir. Üniversite binalarında gerçekleştirilen, dışarıda velilerin beklediği, kimliksiz ve geç gelen öğrencilerin içeri alınmadığı Gerçek Mekân Gerçek Sınav’da öğrenciler psikolojik ve fiziksel olarak gerçek sınava hazırlanma şansı bulur. Gerçek sınav simülasyonu, deneme sınavlarından çok daha fazlasını sunar.

Sınav Kurs merkezlerinde yıllık planlar genel merkez tarafından belirlenir ve tüm Türkiye’de eşgüdümlü olarak uygulanır. 

Hafta içi her gün 5,5 saat öğretmenle baş başa çalışma imkânı

LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere İzmir Sınav Kursları’nda verilen destek hafta içi her gün öğretmenle öğrencinin bire bir derslerde buluşması olanağı ile taçlandırılır. İzmir Sınav Kursları’nda LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere hafta içi her gün 13.00’ten 18.30’a dek sınırsız soru çözümü imkânı sağlanır. İzmir’deki tüm şubelerde ve matematikten fiziğe tüm branşlarda bu fırsat geçerlidir; üstelik öğrenci ve öğretmen baş başa olurlar… 

Her öğrenci kendine özgü bir yaklaşımı hak eder

Çizgi altı (200 puan altı) ve çizgi üstü (460 puan üstü) öğrenciler olarak tabir edilen öğrenci grupları, İzmir Sınav Kursları’nda özel bir rehberlik ve mentörlük çalışması ile desteklenir.

Ayrıca her bir öğrencinin haftalık ders çalışma programları ve periyodik olarak uygulanan deneme sınavları tek tek değerlendirilerek kişiye özel eksik tamamlama çalışmaları yapılır. Bire bir ve etüt çalışmaları ile her öğrencinin kendine özgü kazanım eksikleri tamamlanır ve ihtiyaç duydukları gibi bireysel bir yaklaşım sunulur.

LGS ve YKS bilgilendirme seminerleri

 • LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilerin ve velilerin aklını meşgul eden bazı sorular şunlardır:  
 • YKS ve LGS’de kaç soru çıkacak?
 • Hangi test grubunda hangi sorular var?
 • Soru sayısı ve katsayıları neler?
 • Hangi alandan hangi meslek tercih ediliyor?
 • Derslerin YKS’deki katsayı oranları neler?

LGS ve YKS’ye hazırlanan hemen hemen herkesin aklındaki tüm bu sorular ve daha fazlasına yanıt sunmak üzere İzmir çapındaki tüm Sınav Kurs merkezlerinde YKS ve LGS Bilgilendirme Seminerleri her yıl düzenli olarak yapılır. Bu seminerlere katılan YKS ve LGS grubu öğrencileri ve velileri; güçlü rehber öğretmen kadrosu ile sınav sistemi, verimli çalışma yöntemleri, gerçekçi ve ulaşılabilir hedef koyma stratejileri gibi konularda ihtiyaç duyduğu tüm sorulara yanıt bulabilirler.

Öğrenci ve velinin uzun yol arkadaşı: PDR

Türkiye’nin en donanımlı psikolojik danışmanlık ve rehberlik kadrolarından birini oluşturan İzmir Sınav Kursları PDR Servisi, öğrencilerin yalnızca akademik değil; fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını tek tek yakından takip eder, kendilerinin güçlü ve desteklenmesi gereken yanlarını fark etmelerine, akademik başarılarını eğitsel potansiyelleri ile doğru orantılı artırmalarına, gerçekçi hedefler oluşturmalarına ve bir üst eğitim kademesine hazır olmalarına destek olur.

 • Web tabanlı teknolojilerle öğrenciler için kazanım tabanlı yüzlerce gelişmiş rapor
 • Ödev, deneme sınavları, devamsızlıklar gibi konularda derinlemesine analiz 
 • Haftalık gelişim raporları ile öğrenciye özel çalışma programı
 • Verimli çalışma ve derse göre çalışma stratejileri
 • Test çözme teknikleri
 • Hafıza teknikleri, zihin haritası
 • LGS ve YKS bilgilendirme
 • Zaman yönetimi
 • Alan ve mesleğe yönelim, yetenek ve ilgi envanterleri
 • Meslek ve üniversite tanıtımları
 • Sınav kaygısı ve stresle ile baş etme becerilerini geliştirme
 • Sunum becerilerini ve atılganlık bilincini geliştirme
 • Öğrenci – öğretmen – veli iş  
 • Ve çok daha fazlası…

Öğrencinin yaşam koçu mentör öğretmen

Sınav Kurs merkezlerinde öğrencinin akademik başarısı kadar sosyal yaşamı da önemsenir. Tüm kurslarda her öğrencinin bir mentör öğretmeni vardır. Mentör öğretmen; öğrenci – aile, öğrenci – rehberlik, öğrenci – akademik başarı arasında köprü görevi görür.

Ailelerle öğrenci hakkında görüşmeler yapar, belli periyodlarda rehber öğretmen ile öğrencinin akademik başarısını değerlendirir, öğrenciye sosyal hayatı konusunda rehberlik eder. Aile – öğrenci – kurs merkezi üçgeni arasında iletişim daima aktiftir. Eğer bu iletişimde en ufak aksama olursa biliyoruz ki süreç olumsuz etkilenir.

Tercih kılavuzluğu ile “Yanlış Tercih Yapma”


YKS 
ve LGS yerleştirme puanlarının açıklandığı ilk iki günde, tercih işlemleri hakkındaki genel yönlendirmeler “Yanlış Tercih Yapma” adlı seminerle tüm öğrencilere toplu olarak anlatılır. Bu seminer sonrasında öğrencilere ilgili rehber öğretmeni için tercih randevu saatleri oluşturulur ve tercih işlemlerinde bireysel olarak yardımcı olunur. Tercih yaparken 1. tercih görüşmesi ve 2. tercih görüşmesi etaplarında tercih yaptırılır. 1. görüşmede öğrenciye ve ailesine tercih puanına göre yerleşebileceği yerler anlatılır. Bölümlerin, şehirlerin, üniversitelerin öğrenci için avantaj ve dezavantajları, yine öğrenci ve ailesi ile birlikte değerlendirilir. 2. görüşmede ise artık tercih listesi netleşen öğrencinin tercih sıralamasını doğru yapıp yapmadığını kontrol edilir ve tercih listesi son haline getirilmiş olur.

LGS’nin rekortmenleri

LGS’de Türkiye Birinciliği ve İzmir Birinciliği gibi rekorlara imza atan İzmir Sınav, şampiyon çıkarmaya her yıl devam etmektedir. LGS 2021’de, sadece İzmir’den %0,01 – %1’lik dilimde 18, %1,01 – %2’lik dilimde 37, %2,01 – %5’lik dilimde 82, %5,01 – %1’0luk dilimde 158 öğrenci ile rekor kırılmıştır. LGS’de yüzdelik dilimlerde İzmir’de elde edilen rekorlar: %0.50, %0.52, %1.75, %1.78, %1.90, %2.25, %3.29, %4.15, %3.40. %6. %6.14, %7, %8, %9, %10, %11.2, %12.6 ve daha niceleridir…

YKS’nin rekortmenleri

YKS’de İzmir Birinciliği ve Türkiye İkinciliği gibi rekorlara imza atan İzmir Sınav, aynı sınavlarda ilk 1000’e giren Türkiye 2., 5., 6., 9., 12., 13., 18., 26.’sı ve daha yüzlerce öğrencisiyle de rekora adını yazdırmıştır. 

Sınava Sınavla hazırlanılır

32 yıllık deneyimi, yayın gücü ve İzmir’in en iyi öğretmen kadrosuyla LGS ve YKS’ye hazırlıkta doğru adres İzmir Sınav Kursları. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek için sınava Sınavla hazırlanılır.

 • Bayraklı Sınav Kurs Merkezi 0232 343 12 12
 • Bornova Sınav Kurs Merkezi 0232 342 13 13
 • Buca Sınav Kurs Merkezi 0232 452 30 35
 • Gaziemir Sınav Kurs Merkezi 0232 252 62 60
 • Karşıyaka Sınav Kurs Merkezi 0232 364 30 30
 • Narlıdere Sınav Kurs Merkezi 0232 420 80 80