Bale

[envira-gallery id=”2668″]

Bale, belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri türüdür. Bale dansı, mimik, müzik, duygu ve dekor sanatlarının ileri standart da birleştirilerek kullanan bir tiyatro gösterisi olarak tanımlanabilir. Bale Zaman içinde gelişmiş ve olgunlaşmış bir disipline sahiptir. Öğretisi klasik bir tekniğe kavuşmuş ve klasik sanatlar arasındaki yerini almıştır. Akademik bir yapıya kavuşması bu disiplinin evrensel kabuller ve kurallara kavuşmasını takip eder. Hedef, klasik temel hareketler yolu ile dansçıların (öğrencilerin)hareket, öğrenme, algılama, düşünme, ritm duygusu ve yaratma yeteneklerini geliştirmek, aynı zamanda esnek, dayanıklı, sağlıklı ve ilerleyen zamanlarda da doğru duruşa sahip bir beden geliştirmelerine yardımcı olmaktır.