ritim ve dans

Kulübümüz;  öğrencilerin iç dünyalarında bulunan ritme cevap verme uyarıcısını düzenlemek ve bu uyarıcıyı eğiterek hareket ile ritim arsındaki uyumu sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Dansın hedefi öğrenciye estetik duygu ve vücut esnekliği kazandırmak, ritim ve hareketler arasındaki uyumu ve bağlantıyı fark ettirmektir.