İzmir Sınav Kolejlerinde Bilim Atölyesi 

İzmir Sınav Kolejlerinde Bilim Atölyesi’nin temel hedefi araştıran bireyleri, sorgulayan beyinleri bu yönde desteklemektir. Bilim atölyelerimizde, eğlenceli aktivitelerle öğrencilerimizin hayal gücünü geliştirerek, onların fiziksel ve duyuşsal gelişim özelliklerine uygun şekilde çalışmalar ortaya koyarız. Sebep-sonuç ilişkisi kurarak, gözlemleyerek sonuca varacakları ortamları hazırlarız. Bu doğrultuda öğrencilerimizin keşfetmenin, bilgiye ulaşmanın hazzını yaşamasına rehberlik etmek hedefimizdir.

Merak edebilen, soru sorabilen, araştırabilen çocukların akademik başarılarının arttığı gibi çevrelerine ve kendilerine karşı olumlu duygulara sahip olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu nedenle çocuklarımızın; bağımsız, üretken ve kendi ayakları üzerinde durabilen, öz güveni yüksek bireyler olması için, merak duygularını desteklemek üzere İzmir Sınav Kolejlerinde Bilim Atölyesi önemli bir yere sahiptir.