THE OKUL

Sınav Kolejleri üç temel değer üzerine kurulmuştur. “Takip / Sorumluluk, Hakkaniyet / Dürüstlük, Empati / Duygudaşlık”tan oluşan bu değerler, Sınav Kolejleri’nde kısaca THE OKUL olarak adlandırılır. Öğrencilere öncelikle bunlar benimsetilir. Okul kültürü bu değerler üzerinde yükselir ve kurumlar da aynı doğrultuda yönetilir.

TAKİP

Sınav Kolejleri’nin birinci ilkesi, her öğrencisini büyük bir sorumluluk ve titizlik çerçevesinde takip etmektir. Bunun içindir ki Sınav Kolejleri’nde tüm öğrencilerin akademik başarısıyla yakından ilgilenilir. Gelişmelerden veliler de düzenli olarak haberdar edilir. Öğrenci hakkında hiçbir şekilde “temeli zayıf ya da dinlemiyor, anlamıyor.” gibi bahaneler üretilerek sorumluluktan kaçılmaz.

Sınav Takip Sistemi (STS) ile altı profesyonelin gözü öğrencinin üzerinde olur. Bunlar:

 1. takip: Öğretmen
  2. takip: Mentör öğretmen
  3. takip: Sınav koordinatörü
  4. takip: Rehber öğretmen
  5. takip: Müdür yardımcısı
  6. takip: Kurum müdürü

Altı katmanlı takip sisteminde öğrencinin eksikleri bulunur ve tamamlanır. Kişiye özgü yeni çalışma programları oluşturularak öğrencinin yüzde 100 akademik başarı sağlaması hedeflenir. Sistem düzenli olarak veli ve katman içindeki öğretmenlere öğrenci başarı raporları verir. Başarı analizleri çıkarır ve öğrencinin eksiklerini kapatır.

HAKKANİYET

Sınav Kolejleri’nde veliler, öğretmenler ve diğer çalışanlarla kurulan ilişkide daima hakkaniyet/dürüstlük ön plandadır. Bütün çalışanların ücret ve diğer özlük hakları hassasiyetle korunur. Öğretmenler de öğrencilerle “hepsi özeldir” prensibi gereği “ayrıştırmadan, yarıştırmadan” bire bir ilgilenir. Verilen eğitim – öğretim kalitesiyle en yüksek düzeyde memnuniyet sağlanır.

EMPATİ

Sınav Kolejleri’nin standartları ve eğitim sistemi, öğrencilerin en uygun atmosferde eğitim alacakları şekilde oluşturulmuştur. Amaç, onların strese girmeden, severek, isteyerek öğrenmeleridir. Öğrencilerin akademik başarısının yanında ruhsal ve kişisel gelişimleri de dikkate alınır. Çünkü, “bugünün mutlu ve başarılı çocukları, yarının üretken ve saygın bireyleri” olacaktır.