İzmir Sınav Kolejlerinde Robotik Kodlama Kulübü

Robotik ve Kodlama Kulübü nedir?

Robotik Kodlama Kulübümüzde öğrencilerimiz, STEAM eğitimine yönelik programlanabilir robotlarla tasarım ve kodlamaya giriş yapmaktadır. Robotik Kodlama Kulübü öğrencileri bu kulüpte mekanik, elektronik, yazılımsal ve 3D tasarım bilgisini geliştirebilmekte; son derece yaratıcı ve eğlenceli bir ortamda robotlar yapabilmektedirler. Robotik Kodlama Kulübü’nde öğrencilerin, algoritma, matematiksel düşünebilme, bilişsel düşünebilme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri anlamlandırabilme yetilerini geliştirecek etkinliklere yer verilmektedir.

Amacımız teknolojiyi yalnızca kullanan değil aynı zamanda üreten nesiller yetiştirmektir.

Robotik kodlama eğitiminin faydaları

Robotik Kodlama Kulübümüz; öğrencilerimizin bilgisayar kullanma becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra teknoloji araçları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için kurulmuştur. Öğrencilerimizi teknolojiye hâkim, gelişmeleri yakından takip edebilen ve bu bilgileri tüm derslerinde aktif olarak kullanabilen, geleceğin teknolojilerini şimdiden öğrenen bireyler olarak yetiştirme amacında olan bu olan kulüpte, sürekli uygulamaların yapıldığı aktif öğrenme yöntemleri kullanılır. Yeni şeyler öğrenme ve yaratıcı düşünme arasında güçlü bir bağ vardır. Eğitimler sırasında yaratıcılık yönü öne çıkan çocuklar hangi alanlara ilgilerinin olduğunu da keşfedebilmekte, kendi oluşturdukları dünyada eğlenirken aynı zamanda yenilikçi de olabilmektedirler. Öğrenciler problem çözebilme becerisi, teknik beceriler ve takım çalışması gibi birçok alanda kendilerini geliştirebilmektedirler.

Robotik eğitimi sayesinde öğrencilerin motor kabiliyetleri gelişir. Kodlama ve matematik birbiri ile bağlantılı olduğundan kodlamayı öğrenirken aynı anda öğrencilerin matematik becerileri de gelişir.  Ayrıca teknik temel bilgilerin kavranmasını sağlayan eğitimin bir diğer faydası da öğrencilerin disiplinler arası bağlantı kurmayı öğrenmeleridir.

Robotik Kodlama Kulübümüz öğrencilerin soyut düşüncelerini somut hale getirmelerini ve üretken olmalarını teşvik eder. Öğrenilen kodlarla birlikte öğrenciler robotun davranışlarını istedikleri gibi değiştirip hareketlerini yönetebilmektedirler. Bu sayede öğrenciler hayatlarının diğer alanlarında karşılaştıkları problemlerde de alternatif çözümler üretme becerisini kazanmış olurlar.