Bilgi ölçümlenerek artırılır: Deneme Sınavları

Öğrencilerin bilmesi kadar bildiğini göstermesinin taşıdığı öneme ve günümüz eğitim sisteminin odaklı olduğu sınav başarısına yönelik eğitim programları kapsamında Sınav Kolejleri’nde düzenli olarak Deneme Sınavları uygulanıyor. Deneme Sınavları ile öğrencilerin sınav stresi ve kaygıları dengeleniyor.

Deneme Sınavları nerede ve ne zaman yapılır?

İzmir Sınav Kolejleri’nde 5, 6 ve 7. sınıflarda ayda bir kere LGS deneme sınavı yapılır; bunlar biri sözel, diğeri sayısal olmak üzere ikişer ayrı sınavdan oluşur. 5 ve 6. sınıf öğrencilerine yine LGS hazırlığı için yılda toplam dokuzu sözel, dokuzu sayısal olmak üzere toplam 18 deneme sınavı, 7. sınıf öğrencilerine yılda 12’si sözel, 12’si sayısal olmak üzere toplam 24 deneme sınavı uygulanır.

  1. sınıflarda ise, öğrenciler 8. sınıf konularını iyice özümseyip pekiştirene kadar ilk üç ay ikisi sözel, ikisi sayısal olmak üzere dört deneme sınavı yapılır. Aralık ayı itibari ile ayda dördü sözel, dördü sayısal olmak üzere sekiz deneme sınavı gerçek sınav formatında yapılmaktadır. 8. Sınıf öğrencileri, 25’i sözel, 25’i sayısal olmak üzere yılda toplam 50 deneme sınavına girerler.Mayıs ayının sonunda, yani Liselere Geçiş Sınavı’na iki hafta kala sınavlar sıklaştırılarak her gün deneme sınavı ve genel tekrar dersleri yapılmaktadır. Dönem başı itibari ile yapılan her deneme sınav sonucu üç ayrı sıralama ile değerlendirilmektedir. Öğrenci ve veliler her hafta öğrencinin girdiği deneme sınavlarında yapmış olduğu sıralamaları Türkiye Geneli, İzmir Bölge Geneli, Okul Geneli olarak görebilmektedirler.

İzmir Sınav Liseleri’nde 9. ve 10. sınıflarda yıl içerisinde toplamda 10 deneme sınavı yapılır. 11. sınıflarda yıl içerisinde 10’u TYT, 10’u 10 AYT olmak üzere toplam 20 tane deneme sınavı yapılmaktadır.

  1. sınıflarda ise, dönem başından itibaren her hafta deneme sınavı uygulanır. Bu sınavlar, bir TYT bir AYT şeklinde ilerlemektedir. 12. sınıflarda yıl içerisinde toplam 20’si TYT, 20’si AYT olacak şekilde 40 tane deneme sınavı yapılmaktadır. Öğrenciler Türkiye Geneli olan yoğun katılımlı deneme sınavlarına (TÖDER-ÖZDEBİR sınavlarına da) okulda girme imkânı bulmaktadırlar.

Sınava dört hafta kala YKS öğrencileri yoğun bir kamp dönemine girerler. Bu kamp dönemine ilişkin slogan nettir: “Bir Gün Deneme Bir Gün Ders” Öğrenciler bir gün deneme sınavına girerler. Diğer gün ise genel tekrar derslerine katılırlar. Son iki hafta ise deneme sınavları sınavdan bir gün önceye kadar her gün yapılır. Tüm deneme sınavları gerçek saatinde gerçek sınav kuralları ile uygulanır.

İzmir Sınav Kursları’nda sene başında tüm sınıflardaki öğrencilere “Hazır Bulunuşluk Sınavı” uygulanır. Hazır Bulunuşluk Sınavından sonra öğrencilerimizin yeni eğitim-öğretim dönemleri başlar.

Öğrencilerimiz dönem başı itibari ile Genel Merkezimiz tarafından belirlenen sınav takvimi doğrultusunda deneme sınavlarına girmeye başlarlar. Bu takvim öğrencilerimiz ve velilerimiz ile dönem başından itibaren paylaşılır. Tüm öğrenci ve velilerimiz öğrencimizin yıl boyunca ne zaman deneme sınavına gireceğini bilirler.

Kolej ve liselerdeki tüm deneme sınavları aynı şekilde kurslarda da uygulanmaktadır.

Ayrıca LGS ve YKS sınavlarından en az iki hafta önce ilgili gruplardaki öğrencilere “Gerçek Mekân Gerçek Sınav” uygulaması yapılmaktadır. Bu uygulama ile ilgili ayrıntılı bilgiyi ilgili sekmeden öğrenebilirsiniz.

Deneme Sınavları ne fayda sağlar?

Sınav provası yapmak, gerçek sınavda hata yapmamak, ilk kez karşılaşılacak bir ortamın bilinmezlerini bilinir kılmak, zamanı ve stresi etkin yönetebilmek için elzemdir. Deneme sınavına giren aday, gerçek sınavda ne yapacağını bilir. Bu yüzden İzmir Sınav Kolejleri’nde Deneme Sınavları’na çok önem verilir. Deneme Sınavları hem öğrencilerin başarılarını ölçmek ve eksik yanlarını analiz etmek, hem de test pratiğini artırmak için sık sık uygulanır.

Sınavlarda eksik görülen tüm yönler için öğrenciler tek tek analiz edilir ve gelişimleri desteklenir.

Ayrıca:

  • Deneme Sınavları öğrencilerin bilgi düzeyini ölçer.
  • Bilgiyi yorumlamada öğreniciyi güçlendirir.
  • Yeni nesil, ÖSYM tarzı sorularıyla rekabeti arttırır, öğrencileri rakiplerinin önüne geçirir.
  • Sınav stresi ve sınav kaygısını azaltma yolunda destek sağlar.
  • Deneme Sınavları’na düzenli katılım, başarı ilerleyişinde, takipte olumlu etki sağlar.