Z kuşağında üretkenliğin anahtarı: STEAM

İlerleyen teknolojiler ve dijitalleşen dünyada dinamikler her geçen gün değişiyor. Bu da sistemsel olarak analiz eden, üreten ve ürettiğini kullanan bireyler yetiştirmeyi zorunlu kılıyor. Bu misyon doğrultusunda STEAM sistemi Sınav Kolejleri’nde başarıyla uygulanıyor. 

STEAM nedir?

STEAM eğitimi, fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering), sanat (art) ve matematik (mathematics) olmak üzere beş önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir öğretim modeli olarak tanımlanıyor.

Tüm bu alanlarda yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlayan STEAM, öğrencilere günlük yaşamda problemlerle başa çıkmanın da bir matematiği olduğunu anlatıp, farklı düşünmelerini ve çeşitli süreçlere yeni çözümler arama kabiliyetlerini artırmalarını sağlayacak bir yaklaşım sunuyor. Literatürdeki tanımına göre, okul öncesi çağdan lisansüstü öğrenim çağına kadar, gerek müfredat dahilinde gerekse müfredat dışı şekilde uygulanabilecek de bir metot.

STEAM etkinlik ve uygulamaları nelerdir?

Aslen, bireyin günlük yaşamındaki sorunları çözmek için fen, matematik, teknoloji, sanat ve mühendislik süreçlerini birleştiren pedagojik bir yaklaşım olan STEAM eğitiminin en temel özelliklerinden biri; mühendislik tasarımının bilim, sanat, matematik ve teknoloji öğrenimi ile birleşmesi olarak görülüyor.

Öğrenciler, fen bilgisi, matematik, sanat, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki bilgi ve becerilerini, gerçek hayattaki problemlerini çözmek için kullanacakları aktivitelerle geliştiriyorlar. Yani, modelin öne çıkan bir diğer temel özelliği de, öğrencilere, bu beş disiplinden hem günlük yaşamlarında, hem de ileride meslek hayatlarında kullanabilecekleri pratiklerin öğretilmesi.

STEAM eğitimi ne fayda sağlar?

STEAM eğitiminin temel amaçlarının ilki, bu alanlarda üretici olarak profesyonel yaşama adım atmak isteyen gençlerin sayısını artırmak; diğeri ise öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik gibi disiplinlerdeki temel bilgi düzeylerini artırarak, günlük yaşamlarında yaratıcı çözümler uygulamalarını sağlamak.

Özet olarak bu eğitim modeli, öğrencilere erken yaşta eleştirel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme yetileri aktararak, toplumun üretkenlik ve sorumluluk becerilerini artırmayı hedefliyor.

Sınav Kolejleri’nde yıllardır uygulanan STEAM etkinlikleri sayesinde; Sınavlı öğrencilere düşünmeyi, araştırma yapmayı öğretiyor; konu ile bütünleşerek kendi buluşlarını yapma olanağını sunuyoruz.

Sınav Kolejleri’nde STEAM

Sınav Kolejleri’nde STEAM uygulamalarının ilk aşamasında öğrencilerin araştırmalarına fırsat verilerek onların gerçek dünya hakkında sorular sorması teşvik ediliyor, beyin fırtınası yapmaları sağlanıyor. İkinci aşamada araştırılan konular, örnekler, videolar tartışma ortamına sunuluyor; proje tasarımı yapılıyor ve kullanılacak malzemeler belirleniyor.

Üçüncü aşamada uygulanacak proje için gerekli malzemeler hazırlandıktan sonra prototip (ilk örnek) oluşturularak test etme sürecine geçiliyor. Ulaşılan sonuç değerlendirme yapılarak sunuluyor. Dördüncü aşamada ise; tasarımlarını bir bütüne dönüştürmeleri sağlanan öğrenciler, üç 3 boyutlu çalışmalar yaparak konuyu tamamlıyor ve sergiliyorlar.

Sınav Kolejleri’nde STEAM etkinlikleri hem bireysel hem grup çalışmaları olarak gerçekleştiriliyor.

Sınav Kolejleri’ndeki STEAM etkinliklerinde konular bazen öğrencilerin çok yakın olduğu konular (örneğin ayakkabı) bazen de bildikleri ama bir o kadar da uzak oldukları konular (örneğin mancınık) olabiliyor. STEAM etkinlikleri Sınav Kolejleri’nde sene boyunca aralıksız sürdürülüyor.