12. sınıfta derslerle YKS hazırlığının dengesi nasıl sağlanmalı?

Ortaokul, lise ve üniversite yıllarımız için olmazsa olmaz hale gelen ders çalışma programları, verim arttırma yolunda atılacak en iyi adımlardan birisi durumunda. Özellikle 12. sınıf gibi tamamen YKS hazırlığına yönelen yoğun ve stresli senelerde ders programı ve YKS hazırlık programı arasındaki dengenin nasıl olması gerektiği hakkında öğrencilerin kafalarında soru işaretleri bulunmakta. Peki bu kadar yoğun bir senede bu dengeyi nasıl sağlarız, nasıl verimli bir YKS hazırlık programı hazırlayabiliriz; biraz bunlardan bahsedelim.

YKS’ye hazırlık sürecinde öğrendiklerinizi unutmamak için…

12. sınıfta okul ders programları öğrencilerin YKS’ye hazırlık kapsamında ilk destek noktalarıdır. İyi ve YKS alan derslerinin yoğun tekrarlarını içeren bir müfredat ve program öğrencilerin ağır konuları daha kolay öğrenmesine, daha fazla pratik yapmalarına olanak sağlar. Bu noktada öğrencilerin YKS hazırlık programlarında yapmaları gerek ilk şey, programlarına günün tekrarı ile başlamalarıdır. Okul sonrası ufak bir dinlenme arasının ardından mutlaka o günün konularını tekrar etmeleri gerekir. Bu sayede YKS’ye hazırlık sürecinde öğrencilerin en büyük problemlerinden biri olan unutmanın önüne geçilir.

YKS’ye bireysel hedeflerle hazırlanılır

YKS hazırlık programları ise tamamen bireyseldir. Sınav grubu öğrencilerinin bu noktada YKS çalışma programı hazırlığından önce kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinin olması yoğun süreçte öğrenciye ciddi bir motivasyon sağlayacaktır. İster sıralama, isterse bir üniversite bölümü olsun mutlaka bir hedef belirlenmelidir. Hedefsizlik 12. sınıf öğrencileri için zifiri karanlıkta dolaşmaya benzer ve öğrenci sürecin ve yaptıklarının onu nereye götürdüğünü bilemez. Bu noktada “Benim hedefim, yolum bu” diyebilmek ilerlemeyi kolaylaştıracaktır. 

YKS hazırlığında kaygı ve stresi azaltmak için…

YKS hazırlık programları öğrencinin lise hayatındaki akademik gelişime ve akademik olarak bulunduğu yere uygun hazırlanmalıdır. Bu noktada öğrencilerin en büyük hatalarından TYT ve AYT konularını birbirinden ayırarak uzun süre sadece bir sınava odaklanarak çalışmalarıdır. “İlk altı ay TYT çalışayım, sonra AYT konularımı toparlarım.” diyen bir öğrenci AYT konularını yetiştirmekte ciddi problemler yaşayacaktır.

Bu durum öğrencinin kaygı ve stres seviyesini sınav yaklaştıkça artıracak ve bu durum deneme sınavı performansına olumsuz yansıyacaktır. Bu süreçte okul ders programına uygun olacak şekilde öğrencinin akademik geçmişi, deneme performansları, bilgi haritaları göz önüne alınarak TYT ve AYT konularını birlikte yürütebilecekleri bir program hazırlanması verimi artıracaktır. Çünkü YKS sürecinde iki sınavın da yapısı birbirinden farklıdır.

TYT sınavı daha çok okuduğunu anlama, kavrama, matematiksel işlem becerisini ve muhakeme yeteneklerini hız ile birleştirir. TYT sınavında hızlı okuma ve kavrama becerisi oldukça önemlidir. TYT sınavında bir sorunun çözümü için verilen süre 1 dakika 12 saniyedir. Bu durum TYT sınavının hız, algılama ve yorum yapma yeteneklerini ve stresi yönetme becerisini ölçtüğünün bir göstergesidir. 

TYT ve AYT hazırlığı nasıl örtüşür, nasıl ayrılır?

AYT sınavı ise süre bakımından öğrencinin süreyi yetiştirme açısından TYT sınavına nazaran daha rahat ettiği, yine muhakeme ve okuduğunu kavrama becerisini ölçmesinin yanında bilgiyi ölçen sorulardan oluşan bir sınavdır. Bu noktada iki sınavın ayrıldığı noktalar olduğu gibi birbirini tamamlayan bir yapısı olduğu unutulmamalıdır.

Örneğin; bir öğrencinin matematik AYT konusu olan logaritmayı yapabilmesi için matematik TYT konusu olan üslü sayılarda işlemler konusunu iyi kavramış olması gerekmektedir. Bu bakımdan TYT bazı alanlarda AYT sınavına ve konularına temel oluşturmaktadır. Bu sebeple bunları uzun vadede birbirinden bağımsız çalışmak öğrencinin performansını etkiyecektir.

YKS hazırlığında her gün paragraf ve yeni nesil soru çözümü şart

İyi bir YKS programında her gün “paragraf ve yeni nesil problemler” soru çözümü mutlaka yer almalıdır. 40 Türkçe TYT sorusunun ortalama 32-34 tanesinin okuduğunu anlamayı analiz eden paragraf sorularından oluştuğunu bilmek gerekir. Bu noktada her gün az ya da çok demeden süre analizi ile paragraf ve yeni nesil problem sorularını çözmek ve kitap okuma alışkanlığının olması sınav anında öğrencinin zamanı iyi analiz etmesine, denemelerde ve üniversite sınavında daha fazla soru görmesine ve çözmesine olanak sağlayacaktır.

12. sınıfta günde kaç saat çalışılmalı?

12. sınıf öğrencilerinin en çok kafasını karıştıran durumlardan bir diğeri de “Günde ne kadar çalışmalıyım?” sorusudur. Her zaman söylediğimiz gibi ders çalışma programları bireyseldir, programların yoğunlukları öğrencilerin hedeflerine, zihinsel kondisyonlarına, odaklanma sürelerine, akademik altyapılarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu noktada zaman içerisinde çalışılan süreyi artırarak ilerlemek alınan verimi yükseltecektir.

YKS’ye hazırlık süreci maraton koşmaya benzer. Öğrencilerin kendilerinden 12.sınıf boyunca durmadan, usanmadan pes etmeden koşmaları beklenir. Ders programları ise bu maratona hazırlık antrenmanlarıdır. Hayatında hiç koşu yapmamış kondisyonu yetersiz biri ilk günden 5 km. koşmak isterse bunu başaramayacak ve ilk andan itibaren sürece ön yargı geliştirecektir. Bu sebeple ders çalışma sürelerini öğrencinin gelişimine uygun sürelerle başlatmak ve zaman içerisinde artırmak önemlidir.

YKS hazırlık sürecinde okul programı nasıl olmalı?

YKS hazırlık sürecinde ders çalışma programının yanında okul programının öneminden bahsetmiştik. Sınav Eğitim Kurumları’nda bu süreç, öğrencilerin seçtikleri alana ve hedefe uygun olarak kendilerine ve alanlarına uygun yoğunlaştırılmış ders saatleri ile yönetilir. Sadece okul saatleri içerisinde değil, okul saatleri dışında yapılan soru çözüm saatleri, sınıf etütleri ve bire bir özel dersler ve kamp programları ile TYT ve AYT konularını birden fazla kez işler ve eksiklerini anında kapatırlar.

Yoğunlaştırılmış deneme sınavı takvimi sayesinde YKS öncesinde zaman yönetimini ve sınav anı psikolojisini defalarca deneyimleme imkânı bulurlar. Rehber öğretmenlerini eşliğinde bireysel görüşmelerde deneme sınav analizleri, bilgi haritaları, gelişim raporları sayesinde eksik oldukları konuları ve kazanımları keşfeder ve bireysel çalışma programları ile eksiklerini kapatırlar. Her hafta verilen Tam Öğrenme Değerlendirme Vizesi (TÖDEV) uygulaması ile her hafta görülen konuları hafta sonundan tekrar etme ve eksik oldukları noktaları görme imkânı bulurlar.

Özcan Ölmez
Rehber Öğretmen
Şirinyer Sınav Anadolu Lisesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.