Teknolojiyi sadece kullanan değil, geliştiren nesiller nasıl yetiştirilir?

Teknoloji

Teknolojinin günümüzde hayatımıza entegre olmasıyla birlikte, birçok olumlu ve olumsuz gelişimi, değişikliği ve etkiyi bir arada yaşıyoruz. Bilgi ve teknolojinin her alanda yaşama yön verdiği teknoloji çağında, sürecin avantajlarından faydalanmak ve olumlu etkiler yaratmak adına önce eğitim alanında revizyona gidilmelidir.

Kuşaklar arasındaki değişim ve gelişim süreci çok daha kısalmış durumda. Şüphesiz ki bunda en büyük etken, çocukların doğduğu andan itibaren, teknoloji alanı içerisine girmeleri. Bunun yol açtığı kolay ulaşılabilirlik her yeni gelen neslin üretme ve geliştirme becerisini yavaşlatmaktadır.

Bu sebeple, teknolojiyi sadece kullanmakla yetinmeyip, geliştiren nesiller için atılacak ilk adım, çocuklara problem çözme becerisi kazandırmaktır. Okul rehber öğretmenimiz ve sınıf rehber öğretmenlerimiz ile, bu becerileri kazandırmak adına, çocuklara, eğitim içerisine sarmal yapıda yerleştirilen dersler ile, problemli bir durum karşısında çözüm üretme, düşünme ve geliştirme becerisi kazandırma üzerine çalışıyoruz.

Bunun yanı sıra soran, sorgulayan nesiller için çocuklara yaratıcı düşünme becerileri temalı dersler düzenliyoruz. Ancak sorgulayan bir birey, ortada var olan problemin farkına varır ve çözüm üretmek için harekete geçer. Teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda anlayan ve anlam katan bir boyut kazandırmak ilk amacımızdır.

Robotik kodlama ders içerikleri ile izleyerek, öğrenme yerine öğrencinin aktif olduğu “yaparak, uygulayarak” öğrenmeyi amaçlamaktayız. Lego sistemi ile çocuğun ürettiği nesnenin, işe yarar bir pozisyonda hareketlendiğini görmesi, yeni nesneler üretmesi için motive edici olmaktadır. Okulumuzda, her hafta verilen robotik – kodlama derslerimizde Tinkercad, Arduino ve Stretch programları ile öğrencilerimiz temel kodlama becerisi öğrenmekte ve hem hayal güçlerini hem de yaratıcılıklarını ileri seviyede kullanmaktadırlar.

Teknolojiyi Kullanan Nesiller
Teknolojiyi Kullanan Nesiller

En önemli adımlardan biri, öğretmenlerin rol modelliği ve teknoloji kullanımına hâkim olmasıdır. Bu sebeple daha iyi bir teknoloji öz yeterliliği için, öğretmenleri hizmet içi eğitimlerle desteklemekteyiz. Çocuklar aldıkları eğitim içerisinde “Nasıl?” sorusuna “Ne için?” sorusunu da eklemeliler ve ürettikleri bilginin faydası konusunda motive edilmelidirler.

Çocuklara proje içeriği belirterek, işin içine hayatı kolaylaştırma faktörü ekliyoruz. Örneğin; bir arabada emniyet kemeri kullanımı önemlidir; fakat Ardunio ile geliştirilmiş kalp ritmini ölçen ve kalp krizi gibi durumlarda arabanın kendi kendine durmasını sağlayan, bir emniyet kemeri ile üretim yapılmış olur. Çocuk sebep sonuç – yarar ilişkisini kurarak teknolojide üretime katılmaya daha istekli hale gelir.

Öğretmenlerin aldığı eğitim sonucunda edindikleri bilgileri sınıf içerisine entegre etme durumları için sık sık iletişim içerisinde bulunarak takip ediyor ve süreci yönetmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Cansu Arslan
Rehber Öğretmen
Aliağa Sınav Koleji

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir