Mentör öğretmenlik, öğrencinin kişisel planlama ve değerlendirme becerisinin gelişmesine katkıda bulunarak motivasyonunu sürekli desteklemek, akademik anlamda başarı grafiğini izleyerek başarısını arttırmasında rehber olarak rol almaktadır. Aynı zamanda öğrencinin psiko-sosyal durumunu inceleyerek arkadaşlık ilişkileri, aile içi iletişim ve aile -okul-öğrenci arasındaki bağların daha sağlıklı yürütülmesini sağlamaktadır.

Bu amaçlarla mentör öğretmen öğrencisiyle sürekli, öğrencinin ailesiyle en az haftada bir kez görüşür ve görüşmeleri raporlandırarak rehber öğretmenle birlikte öğrencinin motivasyonunu ve akademik başarısını en doğru şekilde yönlendirerek arttırmasına yardımcı olur.

Öğrenci ile yapılan görüşmelerde deneme sınavı sonuçlarını inceler ve öğrencisi ile hedef belirler. Hedefi ile mevcut durum arasındaki farkı azaltmak için yapılabilecekleri belirler.

Öğrencinin hedefine ulaşabileceğine inanmasını, içindeki potansiyeli keşfetmesini sağlar. Kendine olan güvenini artırdıkça hem duygu durumunun olumlu etkilendiğini hem de akademik başarısının arttığını gözlemler. Uzun vadeli karşılaştırmalar yaparak öğrencisindeki değişimi raporlar.

Öğrencisi ile görüşmelerinin arka planında ailesi ile görüşmelerinde öğrencisinin aile içi davranışlarını, tepkilerini, duygu durumunu öğrenip, öğrencisini daha yakından tanıyarak rehberliğini daha doğru planlar. Zaman içerisinde ailenin bir bireyi gibi öğrencinin hayatında aktif bir rol oynar.

Bu çalışmalar ve görüşmeler sonucunda öğrencinin zaman kullanımı, hedefleri ve akademik başarısı artmış olacaktır. Mentör öğretmen öğrencisinin öz disiplinini oluşturmasını sağlar. Başarısız olma korkusunu ortadan kaldırır. Tüm bunların sonucunda mentör öğretmen öğrencisinin daha sağlıklı, kendinden emin, özgüveni yüksek ve daha mutlu bir birey olmasını sağlamıştır.

Gizem Yeksan
Matematik Öğretmeni
Şirinyer Sınav Anadolu Lisesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.