LGS için günde kaç soru çözmeliyim?

LGS

LGS’de sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum düzenlenmektedir. Sözel oturumdaki derslerimiz Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil (İngilizce); sayısal alan derslerimiz ise matematik ve fen bilimlerinden oluşmaktadır.

Şunu belirtmekte fayda var: Her öğrencinin yetenek, geçmiş bilgi birikimi,  ilgi ve tutumları farklılık oluşturmaktadır: Sözgelimi, A öğrencisi günde 200 soru çözerek, B öğrencisi günde 100 soru çözerek iyi bir fen lisesine yerleşebilir. Önemli olan en uygun yöntem ve günde çözülmesi gereken en az soru sayısını belirlemek.

Bu da LGS’ye hazırlanmakta olan öğrencilerin başlangıçta bir deneme sınavında çözülecek olan soru sayısına ulaşmak için soru hedeflerini koymalarıyla orantılıdır. Başka bir deyişle girecekleri deneme sınavında 50 adet sözel, 40 adet de sayısal bölümden olmak üzere 90 adet soru çözecekleri göz önüne alındığında günde en az 90 soru çözmeleri gerekmektedir.

Öğrenci sürece uyum sağladıktan sonra kazanımlar da ilerleyecek ve yeni konularda da yol kat edecektir.

LGS
LGS

Tüm konuları pekiştirmiş bir öğrenci günde kaç soru çözmeli?

Eğer içinde bulunduğunuz ana kadar işlediğiniz tüm konuları öğrenmişseniz zamanınızın büyük bir bölümünü sorulara ayırabilirsiniz. Böyle bir durumda günde 180 – 240 arasında soru çözmek gerekir. Duruma göre bu sayıyı artırabilir ya da azaltabilirsiniz.  Eğer iyi bir hedefe yönelik çalışıyorsanız mutlaka 120 sorunun altına düşmemelisiniz.

Konuları bitirmemiş bir öğrenci günde kaç soru çözmeli?

LGS sınavına hazırlanan öğrencilerin yaptığı en büyük yanlışlardan biri de konuları özümsemeden zamanlarını soru çözmeye ayırmalarıdır. Konuları pekiştirmeden, öğrenmeden soru çözmeye geçmek, zaman kaybından öteye geçmez. Bu durumdaki öğrenciler, bir yandan konu eksiklerini tamamlarken, bir yandan da kavradıkları kazanımların sorularını çözmelidirler. Bu durumdaki öğrenciler, günde en fazla 60 – 100 arasında soru çözmeli, geriye kalan zamanlarını da konu anlatımına ayırmalıdır.

Soru çözerken dikkat edilmesi gereken gereksinime göre soru çözmektir. Sözgelimi, her gün her dersten soru çözmek yerine, daha çok zorlanılan ve daha az başarı gösterilen derslerin sorularını artırmaya yönelik soru çözmektir. Örneğin; din kültürü ve ahlak bilgisi testinden tam net çıkarıyorsanız, fakat matematik testinden yanlışlarınız çıkıyorsa matematik sorularına ağırlık verilmelidir.

Soru çözülürken hangi dersten ne kadar soru çözmeliyim?

LGS’de her dersin katsayı oranı farklı olduğundan buna yönelik strateji oluşturmak en can alıcı noktadır. Türkçe, matematik ve fen bilimlerindeki her sorunun katsayı oranı dört ile çarpılıp hesaplandığından bu derslere daha fazla ağırlık verilmelidir. Özellikle bu derslerde çok fazla soru çözülerek soru üzerinden konular daha iyi pekiştirilir.

Matematik dersinde yeni nesil mantık muhakeme sorularına yönelik bolca soru çözülmelidir.  Matematik ve fen bilimlerinden soru çözerken her bir soru için iki dakika zaman ayırmaya önem verilmelidir.

Sözgelimi günde 210 soru çözülecekse bunların 50’si matematik, 50’si fen bilimleri, 50’si Türkçe, 20’si din kültürü ve ahlak bilgisi, 20’si inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve 20’si de İngilizce derslerinden olmalıdır.

İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil testlerindeki her sorunun katsayı oranı bir ile çarpılıp hesaplanmaktadır. Bu derslerde de konu eksikliği varsa kesinlikle çalışılıp yeterince soru çözülmelidir.

LGS sınavına hazırlık rasyonel bir strateji gerektirir. Hangi derse ne kadar çalışılıp ne kadar soru çözüleceği derslerin katsayı oranlarıyla uyumlu olarak geliştirilmelidir. Ayrıca MEB aylık kazanım sorularından ve çıkmış LGS sınav sorularından da olmak üzere farklı kaynaklardan sorular çözülmelidir.

LGS sınavında 90 soru çözülmesi gerektiği göz önüne alındığında öncesinde iyi bir hazırlık için soru sayısını ve kalitesini belirlemelisiniz. Güncel ve yeni sınava uygun sorular (yeni nesil sorular) çözmelisiniz. Hedefiniz iyi bir lise ise her gün sınavda çıkacak soru sayısının en az iki katını (180 soru) çözmeniz uygun olacaktır.

Unutmayın; çok soru değil hatalarını gösteren kaliteli soru çözmeniz daha önemli. Yaptığınız her yanlış sizi sınavda yapabileceğiniz hatalardan kurtarır.

Asya Biçen
Rehber Öğretmen
Karşıyaka Sınav Kurs Merkezi

1 Comment:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.