YKS’ye bir ay kala Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersine nasıl çalışmalıyım?

Din; insanlığın varoluşu kadar eski bir kavramdır. Evrensel bir etkiye sahip olması nedeniyle ilk insandan bizlere, bizlerden sonraki nesilleri de içine alan hayatın her alanında etkisini gördüğümüz bir kavram.

Yaratılışın gayesi ne? Nerden geldim? Nereye gidiyorum?” sorularının cevaplarını “din” ile daha çok tartışabilmekteyiz. Genel anlamda “din” için Allah tarafından gönderilen insanları huzura erdiren ilahi kurallar bütündür tanımı yapılmaktadır. Fıtratımızda var olan inanma duygusu bizleri bir arayışa ve devamında bir dini kabule yönlendirebiliyor. Dinin hayatımızdaki yerine baktığımızda çok yönlü olduğunu görüyoruz. Özellikle ahlâki boyutunu sosyal hayatımıza taşıdığımız zaman kendisini gözle görülür bir şekilde hissettiriyor.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersine bakış nasıl olmalı?

Dersi bize sevdirecek, zevkli hale getirecek ilk basamak “önyargılarımızı” bir kenara bırakmak olacaktır. Sonraki adım bizlerin “ilgisi” olacak. Bu ise araştırma yapıp dersi daha iyi anlamamızı sağlar. Sevgili gençler, din kültürü dersi temelinde soyut bilgi ve kavramlar olduğu için ezber yapmaktan ziyade mantık çerçevesinde sorgulayarak öğrenmeliyiz. Dersimiz bünyesinde barındırdığı bu kavramları sizlerden ayet ve hadislerle yorumlamanızı istiyor. Bundan dolayı soruları çözerken doğru bilginin yanı sıra yorumlama gücümüzü de iyileştirmemiz gerekiyor. Bunun yöntemlerinden biri de düzenli kitap okumadan geçiyor.

Din kültürü dersinin hayatilik (yaşama yakınlık) ilkesi ile yakınlık kurduğunu görüyoruz. Örneğin “Güncel Dini Meseleler” ünitesinde gördüğümüz bazı başlıklarda iktisadi hayat ile ilgili sorun ve çözümler, gıda maddeleri, sağlık alanındaki çalışmaları günlük hayatımızda duyduğumuz ya da kullandığımız ifadeler olduğunu görüyoruz. Yine dersimizin yöntemlerine baktığımızda “yaparak yaşayarak öğrenme” modeline uygun olduğu gözükmektedir. Derste öğrendiğimiz birçok kavramı hayatımıza uygulayabildiğimiz için en iyi öğrenmeler bizlerin içine doğrudan dahil olduğu öğrenmelerdir. Bu yöntemler ile çalışmak sizlere avantaj sağlayacaktır ve unutma ihtimalini daha aza indirecektir.

YKS’ye nasıl çalışmalıyız?

Sevgili gençler sınav maratonu hepimizin de bildiği gibi yorucu ve yıpratıcıdır. Üniversite sınavında konuların yoğun olması bu işi biraz daha zorlu hale getiriyor. Bu süreci ne kadar zevkli hale getirirsek kalıcı öğrenmelerimiz de bir o kadar artacaktır.

Kodlama yöntemi ile terim ağırlıklı ünitelerde daha net hatırlayabileceğiniz notlar tutabilirsiniz. Kavram haritaları ile örneğin “mezhepler” konusu kendi bünyesinde de biraz karışık ve uzun olduğu için hangi mezhebin hangi kola mensup olduğu (siyasi/ fıkhi) veya mezhep özelliklerini anlatan anahtar ifadeleri aynı sayfada göreceğiniz için hatırlaması da kolay olacaktır.

Başka bir üniteye baktığımızda mesela “Allah’ın Sıfatları” bilgi ağırlıklı bir ünite olduğundan her yıl nerdeyse iki bilgi sorusundan biri bu üniteden gelmektedir. İfadeler Arapça olduğu için birçoğuna yabancı kalabiliyorsunuz. Bu kavramları size daha rahat çağrıştıran kelimelerle kodlayabilirsiniz. Örnek: Semi (Allah’ın her şeyi işitmesi) bu kelimeyi “ses” kelimesiyle ile eşleştirirseniz hatırlamanız daha rahat olacaktır.

Sevgili gençler, “yeni nesil soru” çözümünde sizleri bekleyen uzun paragraf soruları gözünüzü korkutmasın. Aslında en kolay soru çeşitlerinden biri paragraf sorularıdır. Din Kültürü dersi artık çok önceden olduğu gibi sadece ezber yöntemi ile çalışılan bir ders değil. Sorular artık sizlerden okuduğunuzu anlayıp yorumlayıp analiz etmenizi istiyor.

Son sürece girdiğimizde artık konularınız bitmiş olacağından ünite tekrarlarını uzun uzadıya yapmak yerine “anahtar kavramlar” ile yani o konuyu size en rahat hatırlatacak ifadeler ile tekrar edip mümkün mertebe düzenli soru ve deneme çözümü yapmanız gerekiyor. Ne kadar çok farklı soru kalıbı görürseniz TYT ve AYT de karşınıza çıkabilecek soru kalıplarına az çok aşina olacaksınız. Disiplinli bir çalışma ile hedeflerinize ulaşmak sizler için zor olmayacaktır. Buna inanıyorum. Hepinize YKS’de başarılar dilerim.

Melek Esen
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni
Karşıyaka Sınav Koleji

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.