Sınav kurs bireysel rehberlik programı ile fark yaratıyor

Her öğrenci biriciktir ve her öğrenci kendine özgü bir yaklaşımı hak eder.

Bireye özel ders çalışma programı ve takibi

Sınav Kurs’ta öğrencilerin Deneme Sınavı sonuçları tek tek analiz edilerek bireysel ders çalışma programı oluşturulur. Her öğrencinin ihtiyaç ve eksikleri birbirinden farklı olduğundan ders çalışma programları da öğrenciye özel olarak oluşturulur. Program bitişinde öğrencinin program sürecinde yaptığı çalışmalar rehber öğretmen eşliğinde değerlendirilir. Değerlendirmenin ardından yeni kişisel ders çalışma programı yapılır.

Deneme sınavı analizi

Deneme sınavları öğrencinin gelişimi hakkında ipuçları verir. Öğrencilerin girdiği Deneme Sınavı rehber öğretmen tarafından tek tek incelenir. Öğrenci gelişim karnesi ile yanlış yaptığı, boş bıraktığı sorular ve kazanımları değerlendirilir. Süre kullanımı, soru çözme sırası gibi konularda sorun yaşayan öğrencilerle birlikte sınav kitapçığı incelenerek öğrencinin kendine uygun doğru stratejiyi bulmasına rehberlik edilir.

Ödev takibi

Ödevler işlenen konuların pekiştirilmesi ve akılda kalması adına büyük öneme sahiptir. Öğrencinin bol soru çözmesi konuyu daha iyi anlamasına ve işlem hızının artmasına yardımcı olur. Öğrencilerimiz işlenen konuların ardından branş öğretmenleri ve ihtiyaç halinde rehber öğretmen tarafından ödevlendirilir. Ödevler K12 sistemi üzerinde tanımlanarak veli ve öğrencinin ödevi görmesi, takip etmesi sağlanır. Rehber öğretmen bireysel rehberlik görüşmesi sırasında öğrencinin ödev sorumluluğunu ne derece yerine getirdiğini takip edip bilgilendirme yapar.

Soru çözüm ofisi ve etütlere katılım takibi 

Ders çalışan, soru çözen öğrencinin yapamadığı soruların olması muhtemeldir. Bizim için önemli noktalardan biri öğrencinin çözdüğü soruların yanı sıra yapamadığı soruların üzerinde de durulmasıdır. Kalıcı bir öğrenmenin sağlanması için öğrencinin çözemediği soruları günlük olarak öğretmenlerine sorması gerekir. Öğrencilerin öğretmenlerine sorduğu sorular K12 sistemi üzerine kaydedilerek rehber öğretmen ve ailenin öğrencinin Sorum Çözüm Ofisi ve etütlere katılımını takip etmesi kolaylaştırılır. Bireysel rehberlik görüşmelerinde öğrencinin bu durumu rehber öğretmen ve öğrenci ile değerlendirilerek gerektiğinde öğrenci Soru Çözüm Ofisi’ne yönlendirilir.

Devamsızlık takibi

Başarılı olmanın en önemli unsurlarından birisi düzenli olmak. Eğitim sürecinde konular birbiriyle ilişkili olduğundan öğrencinin derse katılmaması öğrenme sürecinde olumsuz etkiler bırakır. Rehber öğretmenler öğrencinin ders katılım durumunu günlük olarak kontrol etmektedir ve derse katılmayan öğrencilerin velileri aranarak öğrencinin derse katılmama nedeni öğrenilmektedir. Mazeretsiz derse katılmayan öğrenciler bireysel rehberlik görüşmesine çağırılarak takibi sağlanır.

Kişisel rehberlik

Öğrencinin akademik başarısında sosyal ilişkileri önemli bir etkiye sahip. Öğrenciler zaman zaman aile içerisinde, arkadaşlık ilişkilerinde problemler yaşayabilir. Yaşanan bu problemler öğrencinin ders çalışma temposunu düşürür. Hayat kalitesini olumsuz yönde etkiler. Bu durumlarda profesyonel bir kişinin yardımına ihtiyaç duyarlar. Bu süreçte rehber öğretmenler olarak öğrenciye kişisel rehberlik hizmeti sunulmaktadır. Öğrencinin yaşadığı problemin çözümünde rehberlik yapılmakta normal sürece en kısa zamanda dönmesi için destek sunulmaktadır.

Mesleki rehberlik

Meslek kişinin büyük oranda hayatına yön vermektedir. Evleneceği kişiden sosyal çevresine kadar seçeceği meslek etki etmektedir. Bu nedenle öğrencinin meslek seçerken profesyonel bir desteğe ihtiyacı vardır. Bu desteği kurum rehber öğretmenleri sağlamaktadır. Bu hizmette öncelik bireyin kendini tanımasını sağlamaktır. Bireyin kendini tanıması için çeşitli envanterler ve testler uygulanmaktadır. Daha sonrasında meslek alanlarını tanıması gerekmektedir. Mesleğin iş alanları, avantajları, varsa olumsuz yönlerinin bilinmesi gerekmektedir. Gerekli bilgiler sağlandıktan sonra bireyin özellikleri ile mesleklerin gerektiği özellikler arasında bağlantı kurularak kendine en uygun mesleği seçmesinde yardım edilir.

Eğitsel rehberlik

Öğrencinin eğitim ortamından en yüksek düzeyde yararlanabilmesi için sunulan rehberlik hizmetinin adıdır, eğitsel rehberlik… Bu doğrultuda nasıl ders çalışacağını bilmeyen öğrencilere öğrenme stillerine uygun olacak şekilde etkili öğrenme stilleri planlanır. Dikkat konusunda sorun yaşayan öğrencilere doğru ders çalışma yöntemleri anlatılır. Öğrencinin sürece motive olması ve bu motivasyonu devam ettirmesi için çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar arasında pekiştireçler, motivasyon unsurları ve başarı örnekleri kullanılır. Sınav kaygısı ve buna yönelim gevşeme egzersizleri ve doğru nefes kullanım çalışmaları yapılır.

Öğrenci merkezli veli bilgilendirme görüşmeleri

Eğitim sürecinde akademik başarı için veli, öğrenci ve öğretmen iş birliği önemli bir kaldıraç. Öğrencinin ev içerisindeki durumunu en etkin şekilde veli gözlemlemektedir. Bu gözlemlerini öğretmenine aktarması gerekmektedir. Öğretmen bu gözlemleri değerlendirip öğrenciyi doğru yönlendirmesi sonucunda, başarı daha etkili ve hızlı şekilde gelmektedir. Velinin gözlemlerini öğretmene aktarması ve öğrencinin ders durumunu veliye aktarmak için veli görüşmeleri gerçekleştirmekteyiz. Bu öğrenci merkezli görüşmelerle öğrencinin akademik başarısına katkı sağlanmak amaçlanır.

Tercih danışmanlığı

Öğrencinin çalışmalarının meyvesini topladığı süreç tercih süreci. Öğrenci profesyonel destek alarak tercih yapmadığı zaman hata yapabiliyor. Bu hata ise tüm emeklerin heba olmasına sebep olabiliyor. Doğru bir tercih için öğrencilerimize bu süreçte destek sunmaktayız. Öğrencinin merkezi sınavdan aldığı sıralama ve puana göre en doğru tercih için neler yapılması gerektiği, nasıl tercih yapılması gerektiği konusunda rehberlik hizmeti sunmaktayız.

Onur Özgenç
Rehber Öğretmen
Buca Sınav Kurs Merkezi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.