LGS’ye 1 ay kala T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine nasıl çalışmalıyım?

LGS’ye iyi bir şekilde hazırlanmanın yolu günlük çalışma planı, düzenli soru çözme ve kitap okuma alışkanlığı kazanmış olmaktan geçmektedir. LGS’ye hazırlık süreci; özveri, azim, hedef odaklı çalışma, süreklilik ve en önemlisi emek ister. Bu süreçte sadece öğrencilere değil ailelere ve biz öğretmenlere de büyük sorumluluklar düşer.

Okul ve aile iş birliği içinde öğrenciyi doğru bir şekilde yönlendirip takip ederek, özellikle son bir ay kala öğrencinin pes etmesine, vazgeçmesine, tükenmişlik psikolojisine girmesine engel olmalıdır. Çünkü sınav zamanı yaklaştıkça stres, kaygı ve başaramama korkusu artar ve öğrenci bu duygu durumları ile baş edemeyebilir.

Peki bu süreçte T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine nasıl hazırlanılmalıdır?

Bilindiği gibi tarih dersi kolaylıkla öğrenilebilen ancak çabuk şekilde de unutulmaya müsait bir içeriği barındırır. T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi de Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar geçen süreci, yenilikleri, gelişmeleri, Atatürk ilkelerini kapsayan bir derstir.

LGS’ye hazırlık için iki nokta çok önemlidir. Birincisi, amaç konuları ezberlemek değil konularının mantığının zihinlere yerleştirilmesi olmalıdır. Bunun sebebi ise o konu ile ilgili her çeşit soruya hazır olmaktır. LGS’de inkılap tarihi soru içerikleri değişkenlik gösterir ve sorulara farklı bakış açılarıyla bakmak gerekir. Çünkü sınav soruları sadece bilgiye dayalı değil aynı zamanda yorumlama, analiz etme yetenekleri ve konu hâkimiyetini gerektirir.

Bunlara sahip olan bir öğrenci, soru hangi yönden gelirse o soruyu rahatlıkla çözer. İkinci önemli nokta ise tekrar yapmaktır. Birçok öğrenci tekrar yapmayı bazen gereksiz gibi görse de o gün içerisinde işlenilen dersin 15 dakikalık tekrarının yapılması beynin öğrenme işlevini tam anlamıyla gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Tekrar yapılmadığı zaman bilgi zaman içerisinde unutulacaktır.

MEB, ezbere dayalı öğrenmenin ötesine geçerek öğrencilerin kalıcı öğrenme sağlaması amacıyla LGS’de;

            –           Okuduğunu anlama ve yorumlama

            –           Sonuç çıkarma

            –           Analiz yapma ve eleştirel düşünme

            –           Öğrencilerin becerilerini ölçecek sorular şeklinde içerikler hazırlamaktadır.

Peki bu durumda ne yapılmalı? Başarı merdivenlerinin basamakları adım adım nasıl takip edilmelidir?

*Her konuda olduğu gibi inkılap tarihinde de öncelikle tanım, terim ve kavramları öğrenmiş olmak gerekir. Çünkü işlenen konular bu kavramlar üzerine oturur. Önce temeli, altyapısı kuvvetli olmayan bir inşaatın ayakta duramayışı gibi inkılap dersinde de bilgi yetersizse çıkan sorularda da yetersiz kalmak kaçınılmazdır. Unutulmamalıdır ki bilgi olmadan yorum da yapılamaz. Bu duruma milli bağımsızlık ve milli egemenlik kavramlarının karıştırılmaması gerektiği, bunun yanı sıra manda ve himaye, sanayi inkılabı, meşrutiyet vb. kavramlar örnek verilebilir.

*Tarihi olaylar neden-sonuç ilişkisi içinde kronolojik bir sıraya dayanmaktadır. Çalışırken konuların sırasını atlamadan, bozmadan aralarında bağlantılar kurulmalı, bir konu öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir. Örneğin Kütahya Eskişehir Savaşları’nda alınan yenilgi ardından Başkomutanlık Yasası ve Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yayımlanması. Bunlar arasında zincir şeklinde ilişki bulunur. Bir olay, sonuç olduğu gibi kendisinden sonra gelen olayın da nedenidir.

*Konular çalışılırken önemli kısımların altı çizilmeli, not tutulmalı ve gerektiğinde o bölümlere geri dönüp tekrar edilmelidir. Kavram ve zihin haritalarından yararlanılması, öğrencinin kendi anladığı dilde ve tarzda işaretlemeler yapmasının yararı kanıtlanmıştır. Şekildeki, balık kılçığı ve kavram haritası son ay yapılacak tekrarlar için tavsiye edilebilir.

*Ders çalışma ortamının düzenli olması ve odaklanmayı engelleyecek olan tüm kalabalık unsurlardan arındırılmış olması gerekmektedir. İnkılap tarihinde alınan kısa notların, akılda tutmaya yarayacak kodlamalar, şifrelerin görebilecek yerlere renkli yapışkanlı post-itlerle asılması unutmayı azaltacaktır.

Örneğin; Misak-ı Milli’ de geçen konular:

            –           Boğazlar

            –           Osmanlı borçları

            –           Referandum

            –           Azınlıklar

                       Kapitülasyonlar

            –           Sınırlar

*Konuların pekişmesi ve gözümüzde canlanabilmesi için harita, grafik, görsel ve fotoğraflardan mutlaka yararlanılmalıdır.

*Önceki yıllarda LGS’de çıkmış sorular, MEB tarafından yayınlanan örnek sorular ve ders kaynaklarındaki sorular çözülmelidir. Çünkü sınavlarda bu sorulara benzer sorularla karşılaşılacağı için hazırlıklı olmakta fayda vardır. Hata yapmaktan korkulmamalı, özellikle soru çözerken mutlaka çözülen sorular kontrol edilmelidir.

Yapılamayan sorular öğretmene sorulup çözümü öğrenilmeli ve hatta soruyu daha rahat anlayabilmek için aynı konudan farklı kaynaklardan yararlanarak sorular çözülmelidir. Birkaç farklı şekli görülen sorular ile mantığı kavranacaktır.

*Zorlanılan konundan kaçılmamalı, aksine üzerine gidilmelidir. Çünkü öğrenilemeyecek hiçbir kazanım yoktur, daha az çalışma ve daha az ilgi gösterme vardır. Gereken ilgi gösterildiğinde İnkılap Tarihi dersinin ne kadar zevkli olduğu anlaşılacak ve konu yoğunluğuna karşı oluşan önyargı kırılıp korkulu rüya olmaktan çıkacaktır. Sınav TV konu anlatım videolarından ders tekrarları kısmında yararlanılabilir.

*Son bir ay, süre tutarak inkılap tarihi dersi denemeleri çözmek, çözme hızını arttıracağı gibi konulardaki bilgi eksikliklerini ve yorumlama, çıkarım yapma becerilerini de geliştirecektir. Yanlış yapılan sorunun üzerinde durmak ilk etapta zaman kaybı gibi görünse de o sorulara ayrılmış olan dakikalar mücevher değerinde olup hata yapmayı azaltacaktır. Deneme çözerken bir miktar kaygı, dikkati yoğunlaştırıp zihnin uyanık kalmasını sağlayacaktır.

*T.C. İnkılap Tarihi dersi konularına bilindik genel kültür bilgileri gözüyle bakılmamalıdır. Konu içerikleri (Atatürk’ün kişilik özellikleri, oy kullanma, seçme-seçilme gibi vatandaşlık bilgileri) yaşamımızı doğrudan etkilediği için hepimiz tarafından bilinir ancak bilgiler kulaktan dolma olduğu sürece sınav için bir anlam taşımaz.

*“İnkılap Tarihi dersine ayıracağım vakti diğer sayısal derslere ayırırım, son bir hafta tarih çalışsam yeter.” düşüncesi ile inkılap tarihi dersinden taviz vermek akıllıca bir yaklaşım olmayacaktır. Her ders kendine özel bir çalışma ister.

*T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularında dikkat edilmesi gereken hususlar:

Soru çözerken sıkılma riskini en aza indirmek için turlama tekniği kullanılabilir.            

Zorlanılan ve boş bırakılan sorularda atlama yapılacaksa mutlaka işaret konulmalıdır.

Olumsuz soru tiplerinde olumsuz sözcüğün altını çizmek dikkati artıracaktır.

Soruda anlamı bilinmeyen bir kavram çıktığında cümlenin gelişine dikkat ederek kelimenin anlamı çıkartılmaya çalışılmalıdır.

Paragraf sorularında önce soru kökü, sonra paragraf okunmalıdır.

Eğer sorularda “yalnızca bu bilgilere”, “verilen haritaya” ya da “sadece bu bilgilere” ifadeleri geçiyorsa kendi bilgilerinizi unutup tamamen soruda verilen bilgiler kullanılmalıdır.

Uzun soruların zor olduğu ön yargısından kurtulmalıdır, aksine uzun sorular daha fazla ipucu anlamına gelir.

Soruda “ulaşılabilecek en genel yargı “soruluyorsa tüm seçenekler doğru olabilir, bu durumda soruda verilen bilginin tamamını karşılayan cevap (en genel yargı) bulunulmalıdır.

*Sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat edildiğinde, sosyal medyada zaman harcanmadığında, teknolojik alet ve TV’ye sınırlama konulduğunda, hedef odaklı motive olmuş bir şekilde çalışıldığında görülecektir ki son 1 ay, tüm yıl boyunca verilmiş olan emeğin karşılığı alınacaktır. Sevgili öğrenciler, her zaman çalışmanın, azmin, bilginin gücüne güvenin.  Hayallerinizdeki o ideale ulaşmak için tek yapmanız gereken bu son, zorlu dönemeci en etkili ve verimli biçimde kullanmaktır. Biz öğretmenleriniz sizlere güveniyor ve inanıyoruz. Sizler de yeter ki kendinize inanın.

Esra Kurtar

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Buca Sınav Koleji 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.