İlkokul seçiminde düşünmeniz gereken 10 madde  

Okulun eve uzaklığı

Okul evinize saatlerce yolculuk yapmayı gerektirecek bir uzaklıkta olmamalı, yürüyüşle ya da araçla en fazla 30 dakika içinde ulaşılabilecek mesafede bulunmalıdır. Kendi aracınızı kullanmayacaksanız servis olanağı sunulması da önem taşır.

Karşıyaka Sınav Koleji
Karşıyaka Sınav Koleji

Okulun eğitime bakış açısı ve eğitim anlayışı

Bir okulu ziyaret edip gözlem yaptığınızda orada önceliğin eğitim olup olmadığını rahatlıkla anlayabilirsiniz. Eğitimde 21. yüzyıl beklentileri ve çağdaş eğitim anlayışı, klasik sıra düzeninde, kalabalık sınıflarda ders anlatımını değil; az öğrencili sınıflarda, laboratuvardan piyano sınıfına yüzme havuzundan konferans salonuna yaparak yaşayarak öğrenmeyi mümkün kılan ortamlarda bulunulmasını gerektirmektedir. Daha doğrusu, çocuğun öğrenmeyi öğrenmesi, bilgiye ulaşma, bilgiyi edinme, bilgiyi yapılandırma becerileri kazandırmasını gerektirir. Bunun için de öğretmen niteliklerinin ve okul ortamının buna uygun olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Öğretmen seçimi

Okula başlayan çocuk için öğretmen, aile kadar hatta belki daha fazla yakınlık duyacağı bir modeldir. Öğretmenin tavrı çocukta motivasyonu ve ilgiyi olumlu yönde etkiler. Öğretmen sadece ders anlatan, ders süresi bitince okulla ve çocukla ilişiğini kesen bir insan değildir. Gerçek anlamda bir öğretmen çocuğu ailesiyle ve çevresiyle bir bütün olarak gören, değerlendiren eğitim hayatına daha baştan doğru şekil veren gerçek eğitmendir. Öğretmenin alanında deneyime ve yeterliliğe sahip olması önemlidir. Okulun sahip olduğu imkânları en verimli şekilde kullanabilen öğretmen eğitim öğretimin kalitesini de arttıracaktır. Aileler okul seçiminde özellikle öğretmen seçimi üzerinde dikkatli davranmalıdır.  

Yabancı dil eğitim seviyesi

Türkiye’nin yabancı dil eğitimindeki en büyük sorunu yıllarca İngilizce eğitim alınmış olmasına rağmen bir avuç cümle kurulamamasıdır. Bu nedenle okulun yabancı dil eğitiminde uyguladığı programı, kullanılan materyalleri, uluslararası akreditasyonları, yabancı dil öğretmenlerinin niteliğini sormakta fayda vardır.

Buca Sınav Koleji
Buca Sınav Koleji

Fiziki ve teknolojik imkanlar

Bakanlık standartlarına göre her sınıfın belirli standart ölçülerde olması gerekir. Bunun dışında okul bahçesi ve açık alanların yeterliliği, oyun oynamaya elverişlilik bakmanız gereken diğer unsurlar arasındadır. Sporla ve sanatla iç içe bir okul ortamı için yüzme havuzundan özel müzik aletleri ile donatılmış müzik sınıfına resim atölyesinden jimnastik salonuna tüm ayrıntılar düşünülmüş olmalıdır.

Ayrıca İnternet’in ve teknolojinin konuşulduğu bir dönemde tabii ki de çocuklarımızı eğitim ve teknolojinin birlikte yürütüldüğü bir okula göndermeniz onları geleceğin dünyasına ve mesleklerine hazırlayacaktır. Çocuğunuzu kodlama eğitimini çok küçük yaşlardan itibaren bir okula göndermek onun geleceğin dilini öğrenmesine yardımcı olmasına ve gelişmesine vesile olacaktır.

Temizlik ve sağlık hizmetleri

Okulu incelerken fiziki alanları incelemenin yanı sıra eğitim ve eğitim dışı tüm alanların temizliğine dikkat edilmelidir. Çocuğunuzun gününün büyük kısmını geçireceği alanın temizliği sağlığı açısından çok önemlidir. Özellikle pandemi döneminde olduğumuzu düşünürsek bu madde büyük önem taşımaktadır. Ayrıca acil durumlarda öğrencilerin hastaneye sevki için ne tür bir önlem alındığı, herhangi bir kaza ya da hastalık sonucunda ilk yardım hizmeti sunabilecek bir sağlık personelinin olup olmadığının sorulması diğer önemli olan bir noktadır.

Rehberlik çalışmaları

Günümüzün modem eğitim anlayışı, sadece kişilere bilgi vermek ve onların zihinsel gelişimlerini sağlamayı değil, bireyin bir bütün olduğu görüşünden hareketle her yönüyle gelişimini ve eğitimini dikkate almayı gerektirir. Genç kuşakların beden ve ruh sağlığını korumada, onların uyum gücünü arttırmada çağdaş eğitim, öğretim ve yönetim işlevlerinin arasına yeni bir boyut olan rehberlik hizmetlerinin katılması zorunludur. Bu hizmetlerle, bireyin sadece zihinsel değil, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak en üst düzeyde sağlıklı gelişimi amaçlanmaktadır. Bu sebeple okullardaki rehberlik çalışmalarının önemi büyüktür. Rehberlik birimi tarafından sürekli takip edilen ve desteklenen öğrenciler girdikleri alanlarda çok daha başarılı olmaktadırlar.

Okul-aile iş birliği

İyi bir okul-aile iş birliği çok önemlidir. Zaman içinde bazı sorunlar yaşanması gayet normaldir. Çocuklar eğitim hayatları boyunca bazı iniş çıkışlar yaşayabilirler. Önemli olan ailenin çocuğun yanında yer alması, sorunlara karşı dikkatli ve ilgili davranmasıdır. Bütün bu amaçları gerçekleştirmek için seçilecek okulun öncelikli olarak aile ile iletişim konusunda son derece hassas ve dikkatli davranıyor olması gerekir. Aileleri bilgilendirecek seminerler, eğitim çalışmaları, çocukların durumuyla ilgili olarak düzenli bilgilendirme toplantıları gibi birçok çalışmanın okul yönetimi tarafından yapılıp yapılmadığına ve rehberlik birimiyle desteklenip desteklenmediğine dikkat edilmesi gerekir.

Sosyal çalışmalar

Okulun sadece bazı bilgilerin öğretildiği bir bina olmadığını biliyoruz. Okul olarak tanımladığımız kurumlar aynı zamanda eğitim yuvalarıdır. Eğitim yuvaları demekse, ders vermenin ötesinde başka bazı değerlerin de verildiği, çok yönlü çocuklar yetiştirmenin en önemli amaç olarak görüldüğü eğitim anlayışı demektir.

Her çocuğun en az bir yeteneğe sahip olarak doğduğunu düşünerek, çocukların sahip oldukları yeteneklerini ve ilgi alanlarını ortaya çıkarmakta okulun önemli bir rolü vardır. Hem akademik anlamda hem de sosyal faaliyetler konusunda tam donanımlı, kendine güvenli, yeterli, ilgisi ve yeteneği doğrultusunda eğitim almış çocuklar yetiştirmek amacındaki bir okulu seçmek en önemli şeydir. Bizler çocukların en yoğun sınav dönemlerinde bile mutlaka sosyal faaliyetlerde yer almasını, resim, müzik, spor vb. alanlarda faaliyetlerde bulunmasını sosyal gelişim açısından öneriyoruz.

Başarı

Son yıllarda okul seçimini en çok etkileyen kriterlerden birisi de seçilen okulun başarı düzeyinin ne olduğudur. Seçeceğiniz okulun hatırı sayılır bir başarısının olup olmadığını ve mezunlarının hangi işlerle meşgul olduklarını muhakkak araştırmak gerekir. Başarı oranı yüksek okulları tercih etmek okul seçiminde belki de en önemli unsurların başında gelmektedir.

Girgin Çıray
Buca Sınav Koleji
Sınıf Öğretmeni

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.