9. sınıf matematik konuları nelerdir?

Lise eğitiminin başlangıç noktası olan 9. sınıf konuları genel bağlamda öğrencilerin ilerleyen sınıf düzeylerindeki konulardaki hakimiyetin sağlanmasının öncülüdür. Bu perspektiften incelendiğinde 9. sınıf matematik konularının, tıpkı bir fraktal gibi, kendi topolojik boyutunu aştığı görülecektir.

Dolayısıyla arz ettiği önem doğrultusunda incelendiğinde temelde 9. sınıf matematik konuları mantık, kümeler, denklem ve eşitsizlik, 8. sınıfta filizlenen üçgenler konusu, veri – sayma ve olasılık konuları etrafında evrilmektedir. Bu yönüyle ileriye sirayet eden bu konular, verimli ve istikrarlı çalışmanın getireceği temel kazanımların edinimini gerekli kılmaktadır.

9. sınıf matematik konuları

Konular karşılaşma sırasıyla ele alındığında ilk olarak karşımıza çıkacak olan konu, esasında disiplinler arası önem arz eden mantık konusudur. Genel muhakeme ve analitik düşünme becerilerinin hücre çekirdeği vazifesini üstlenen mantık konusu öğrencileri matematiksel boyutta düşündürürken aynı zamanda 21. yüzyıl düşünme becerilerine de bir daldan tutunmasını sağlayacaktır.

Bu beceriler hem günümüz dünyasında mesleki anlamda öğrencilerin gelecek fırsatlarını artırmalarını, hem de ufuklarını genişletmelerini sağlayacaktır. Öğrenciler akran öğrenmesi çalışmaları yaparak iletişim ve iş birliğinin önemini kavrayacaklardır. Aynı zamanda disiplinler arası bakıldığında matematikte maruz kalacakları eleştirel düşünme ve problem çözme, yaratıcılık ve yenilenme, üretkenlik ve çalışma sürecinin katacağı sorumluluk bilinci hayatın tüm alanlarına sirayet edebilecektir.

Denklemleri kavramak, hatırı sayılır miktarda soru çözdürüyor

Öğretmen farkındalığı ile eksiklerini fark eden öğrenci aynı zamanda öz yönelim eğilimi gösterecektir. Bir diğer önem arz eden konu ise problem çözümünde ve sınıflandırmada anahtar rol oynayan kümeler konusudur. Öyle ki zihnimizin algılama ve depolaması bile kümeleyerek kategorize edilmektedir. Öğrenci nesneleri nitelik ve nicelik olarak sınıflandırmayı ve gruplandırmayı kavramış olacaktır.  En az kümeler kadar önem taşıyan bir başka konu ise denklem ve eşitsizlik konusudur. Öyle ki bu konunun öğrenci tarafından kavranması, denklemlerin birçok diğer konu ile ilintili olması sebebiyle, hatırı sayılır miktarda sorunun çözülebilmesinde katalizör görevi görecektir. İçerisinde barındırdığı sayı kümeleri konusu en temel konulardan birisidir. Sayıları kavrama ve sayılarla işlem yapabilme yetisi esasen matematiğin ve yaşamın başlangıç noktası olduğundan çoklukları gösterme, sıralama, ölçme, karşılaştırma, şifreleme, finans gibi birçok alanda karşımıza çıktığı görülmektedir.

Geometrinin ana hatlarını oluşturan üçgen

Üçgenler konusu ise geometrinin (ve analitik geometrinin) ana hatlarını oluşturması sebebiyle önem arz eden bir diğer konu başlığıdır. Mesleki bağlamda ise haritacılık, mobilyacılık ve arazi ölçümü gibi birçok dalda kendini gösterir. Buna ek olarak veri, sayma ve olasılık konuları ele alındığında hem günlük hayattaki yaygın kullanımı (veri analizi, finans, hatta meteoroloji bilimindeki kullanımları gibi) hem de matematiksel bağlamdaki önemi göz ardı edilemeyecek boyuttadır.

Olasılık her yerde kullanılır. Adı üstünde tahminler yaparak sonuçlar elde edilmeye çalışır. Bunun en büyük örneği ise bilimdir. Çünkü bilim de olasılıklara dayanır; yani tahminlere. Veri ise örnek olarak devlet planlamalarında kullanılır. Diyelim bir yol yapılacaktır ve dört farklı firma ile görüşme yapılmıştır. Hepsi farklı fiyat söylemiştir. Bunun tablosu çıkarılıp veri haline getirilebilir.

9. sınıfta matematik başarısı nasıl artırılır?

İstikrarlı, zaman yönetimi ve yöntemsel olarak doğru bir çalışma biçimi gerekliliğinin yanı sıra, öğretmenin etkili yönlendirmesi eşliğinde el ele bir çalışma süreci olarak ilerlemesi gereken bir çalışma periyodu öğrencinin genel matematik başarısını yukarıya çekecektir. Öğrenci tarafından haftalık ve aylık konu tekrarlarının yapılması hem yeni öğrenilen konuların eski öğrenmelere çok daha kolay eklemlenmesini, hem de bilgilerin zihindeki tazeliğini korumasını sağlayacaktır. Bu istikrarı sağlamak şüphesiz ki sabır erdemini içinde barındırmaktadır.

İleriye yönelik bakıldığında üzerinde önemle durulması gereken bir başka konu ise nicelik ve nitelik olarak çeşitli ve olabildiğince fazla sayıda soru çözülmesidir. Öğrenci çözeceği soruların çeşitliliği sayesinde konuya hakimiyetini ileriye taşıyacak ve bilgi ağını genişletecektir.

Aynı zamanda konuyu farklı tip sorularda nasıl ele alacağını bu yolla kavraması hem kalıcılık hem de akıcılık sağlayacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki sorular çözülürken daima basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru yolculuk yapılmalıdır. Bunun sebebi ise zor soruların doğal olarak konuyu yeni kavrayan öğrenciye daha karmaşık ve korkutucu gözükmesidir. Bu istenmedik durum ise soğuma ortaya çıkarabileceğinden dolayı basit sorulardan daha karmaşık sorulara doğru yol alınması gerekmektedir.

Bir diğer verim arttırıcı çalışma biçimi ise akran öğrenme yöntemidir. Öğrenci akranları ile dayanışma içinde çalışma yapabileceği bir alt yapıda bulunduğunda anlatırken / dinlerken konuyu kavrayacak, eksiklerinin farkındalığına varacaktır. Bu çalışma maratonunda öğretmen ise rehber rolünü üstlenip öğrenciyi kişisel ve grup başarısı bağlamında gözlemlemeli ve eksiklerinin daima farkında olmalıdır. Ancak bu yolla tümel bir ilerleyiş sağlanabilmektedir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) kapsamında incelendiğinde öğrenciler seçecekleri bölüm (sayısal / sözel vb.) fark etmeksizin bahsi geçen konular ile karşılaşacaklardır. Dolayısıyla kavranacak olan her konu öğrenciye farklı bir becerinin özünü katmaktadır.

Birbiri ile bu kadar yakınsak ilişki kurmuş ve paralel ilerleyen konular hem sınavlar hem genel matematik hakimiyeti hem de matematiksel düşünme becerileri açısından sistemli bir çalışma metodunu kritik kılmaktadır. Öğretmenin doğru, farkında ve bilinçli yönlendirmesi ile gerek kişisel gerek akranlarla yapılacak verimli bir çalışma süreci, şüphesiz başarının anahtarıdır.

Cemre Genceloğlu
Matematik Öğretmeni
Mavişehir Sınav Anadolu Lisesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.