Sözel derslere nasıl çalışılmalı?

Zamanı etkili kullanarak bilgileri kalıcı hafızaya atıp etkili öğrenmeyi sağlayan teknik “İSOAT” tekniğidir. Tekniğin açılımı şöyledir: İzle Sor Oku Anlat Tekrarla.

İlk basamağımız: İzle

Öğrenilecek konu hakkında ilk olarak öğrencide genel bir bakış açısı oluşturmak için bu yöntem kullanılır. Öğrenci metnin tümünü okumadan sadece konu başlıklarını, konunun alt başlıklarını, koyu yazılmış yerleri, resim altındaki metinleri okuyarak konunun ana fikrini ve önemli noktalarını belirlemeye çalışır. Öğrenci bu basamak için kendisine 3 – 4 dakika ayırabilir.

İkinci basamağımız: Sor

Bu basamak öğrencinin metni okumadan önce hangi hedeflere ulaşacağını, hangi sorulara cevap bulacağını önceden belirlemesine imkân sağlar. Öğrenci izle basamağında edindiği bilgilere dayanarak sorular çıkarmalıdır. Gördüğü ana ve ara başlıkları, tanımları, sorulara dönüştürebilir. Çıkarılan sorular kâğıda veya kartona yazılabilir.

Üçüncü basamağımız: Oku

Bu aşamada öğrenci bir önceki basamakta çıkarmış olduğu sorulara cevap bulmak amacıyla okuma yapar. Metin üzerinde işaretlemeler yapmalıdır. Ayrıca soruların cevaplarını, öğrendiği ana fikirleri, kâğıda da yazabilir.

Dördüncü basamağımız: Anlat

Bu basamakta öğrenci kitabını kapatmalı ve aldığı notlara dayanarak konuyu yüksek sesle anlatmalıdır. Yüksek sesle tekrarın öğrenciye üç yararı olur:

1- Zihnin dağılmasını önler.

2- Dikkati yüksek seviyede tutar.

3- Kelimelerin sesli telaffuzu onların hafızaya yerleşmesini ve hatırlanmasını kolaylaştırır.

Anlatım sırasında ana fikir, temel kavramlar ve anahtar kelimelerin ağızdan çıkması son derece önemlidir. Öğrenciler “nasılsa öğrendim” diyerek bu basamağı kesinlikle atlamamalıdır. Bu aşamada yapılan tekrar hafızadaki bilginin pekişmesine de imkân sağlayacaktır.

Beşinci basamağımız: Tekrarla

Bu basamakta öğrenci yazdığı notları kaldırarak öğrendikleri hakkında soru çözmelidir. Soru çözülürken hatırlanamayan yerler not alınmalı; sonrasında bu bölümlere tekrar göz atılmalıdır. Böylece sağlıklı ve tam bir öğrenme gerçekleşmiş olur.

Biliyoruz ki öğrenme dikkat, motivasyon, aktif katılım ve geri bildirime bağlı gerçekleşir. İSOAT yöntemi de öğrencinin aktif olarak katılmasını sağlar, uyanıklığını arttırır, dikkatin dağılmasını önler ve öğrencinin sonuçtan haberdar olmasını sağlayarak motivasyonunu da yükseltir.

Zeynep Bahat
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Şirinyer Sınav Anadolu Lisesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir