SINAV DERGİSİ DERSHANELERİNİN
27 YILLIK BİRİKİMİ BU OKULDA
Sınav Kolejinde öğrenciler sınavlara hazırlanırken okul dışında özel derse ya da başka bir kurumdan destek almaya ihtiyaç duymaz. Çünkü Sınav Koleji 27 yıllık dershane birikimini tamamen okula
taşıyarak sınavlara hazırlık programını normal okul müfredatına entegre etti. Bu kapsamda dersler diğer okullardan farklı olarak sınavlara hazırlıkla birlikte yürütülürken birebir etüt, ek ders, çizgi altı ödev
takibi ve eksik tamamlama çalışmaları titizlikle yapılır. Özellikle sınav grupları için yoğun kurs programı uygulanır. Okul-kurs birlikteliğiyle veliler okul dışında başka bir kuruma bütçe ayırmak külfetinden
kurtulur, öğrenciler ise okul ortamında, sınavlara hazırlık sürecinde ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve dokümana ulaşır.

SINAVLARDA HEP YÜKSEK HEDEF
Sınav Kolejinde dersler alanında en iyi öğretmenler ile geçiştirilmeden işlenir ve her öğrenci büyük bir sorumlulukla yakından takip edilir. Öğrenciler ise çalışma ve disiplini yakın ilgi ve takiple bütünleştiren eğitim-öğretim modeliyle, akademik hedeflere daha kolay ulaşır. Öğrenciler arasında “İyi-kötü” ayrımı
yapılmadığından, uluslararası yarışmalar ile ulusal sınavlarda kitlesel başarı hedeflenir ve sonuç alınır.

TAM ÖĞRENME MODELİ
Sınav Kolejinde fiziki yapıdan öğretmen kadrosuna, okul donanımından, eğitim sistemine kadar her katman “Tam öğrenme” modeline göre yapılandırılır. Sınav Kolejinde, öğrenciler arasında ayrım yapılmadan kendilerine uygun öğrenme yöntemi ve imkânı sağlanırsa her öğrencinin başarılı olabileceğine inanılır. Özellikle Sınav Kolejinin müfredatı tam öğrenme modeline göre parçadan bütüne doğru gidilerek özgün bir şekilde hazırlanır. Okula ilk başladığında öğrencinin bilişsel ve duyuşsal düzeyi önemli olmakla birlikte her öğrencinin bireysel başarısının artması için ayrı bir çaba gösterilir. Sınav Kolejinde “Öğrenmeyen öğrenci yoktur, öğretilemeyen öğrenci vardır” yaklaşımından hareket edilerek her öğrenci için “Tam öğrenme” hedeflenir. Sınav Kolejinde çağın gerektirdiği teknolojik yenilikler ders
içeriklerinden, öğrenci takibine kadar eğitim süreçlerinin her safhasında kullanılır. Özellikle dersler akıllı tahta ve projeksiyon cihazlarında daha verimli bir şekilde işlenir. Sınav Kolejinde bu anlayışla kullanılan SINAV DİJİTAL ve SINAVNET başta olmak üzere birçok teknolojik uygulama vardır.