EN ÜST DÜZEYDE TEKNOLOJİK ALTYAPI
Sınav Koleji yöneticileri, İngiltere’deki BETT, Almanya’daki DIDACTA ve Türkiye’deki CEBIT gibi birçok teknoloji ve eğitim fuarını düzenli olarak ziyaret ederek eğitim teknolojileri alanında uygun yenilikleri
okula taşır. Aynı şekilde Avrupa ve ABD’de güçlü eğitim sistemleri kurmuş okullar ve eğitim teknolojisi alanında çalışan kuruluşlarla işbirliğine gidilerek okulun teknolojik altyapısı ve donanımı sürekli geliştirilir. İzmir Sınav Koleji Buca Kampüsü dersliklerinde yüksek kalite akıllı tahtalar, sabit bilgisayar ve sürekli internet erişimi, dµküman kameralar, uzaktan eğitim yazılımları ile dijital bilgi merkezleri, 3D laboratuvar, teleskoplar, bilişim-robotik atölyeleri ve stüdyolar bulunur. Sınav Koleji öğrencileri yüksek teknolojiyle donatılmış eğitim ortamlarında deneyerek, yaşayarak ve yaparak öğrenirken geleceğin dünyasıyla bütünleşme olanağına sahip olur.
ERGONOMİK SINIFLAR
Sınav Kolejinde aktif öğrenme modeli ile öğrencilerin sosyal ve bilişsel gelişimleriyle yaşamla bağ kurabilecekleri, mikro düzeyde gerçek yaşam deneyimleri edinebilecekleri ortamlar oluşturulur. Bu sebeple derslikler, geleneksel anlayışın ürünü sabit yapının ötesinde, bireysel ve grup çalışmasına elverişli, öğrencilerin rahat hareket edebileceği şekilde tasarlanır. Dersliklerde sınıf tahtaları, masa ve sandalyeler ile diğer mobilyalar aktif öğrenme modeline göre öğrencilerin derse katılımını artırmak
için ergonomik olarak dizayn edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin eğitim ortamlarının sıcak, güvenli ve sağlıklı olmasına büyük özen gösterilir.

KÜTÜPHANE / BİLGİ ERİŞİM MERKEZİ
Sınav Kolejinde, öğrencilerin kitapla ilişkilerinin en iyi kurulacağı dönemin okul çağı, en iyi mekânın da kütüphane olduğunun bilinciyle çeşitli dillerde binlerce basılı ve dijital yayının yer aldığı kütüphaneler oluşturulur. Sınav Koleji kütüphanelerinde, geleneksel anlayışı korumakla birlikte bilgiye hızlı erişimi sağlayan dijital yayınlar bulunur. Dijital kaynaklar ve yayınlara ulaşmak için onlarca uluslararası kütüphane erişimine imkân sağlayan teknolojik altyapısıyla “Bilgi Erişim Merkezi” kütüphane bünyesinde yer alır. Öğrencilere kitap sevgisi ve okuma alışkanlıkları kazandırıldığı kütüphane etkinlikleri yapılır.
Yayıncılık alanında köklü bir geçmişe sahip Sınav Eğitim Kurumlarının bilgi ve birikimiyle oluşturulan Kütüphane ve Bilgi Erişim Merkezi öğrencilerin en çok yararlandıkları merkezlerden biridir.