Aileler çocuklarının ödevlerine yardım etmeli mi?

Çocuklarımız için bazen ödevler böyle birikmiş bir dağ gibi görünebilir ve yardıma ihtiyaç duyabilirler. Çocuklarımıza ev ödevlerinde yardımcı olmalı mıyız? Hayır dememi beklediğinizi duyar gibiyim ama sizi şaşırtacağım. Evet, yardımcı olmalıyız. Peki çocuklarımıza nasıl yardım edelim? Gelin birlikte bakalım.

Öncelikle çocuklarımızın çalışma ortamlarını uygun hale getirelim. Gerekli araç-gereç desteğini sağlayalım. Ödev yapma zamanını birlikte planlayalım. Zaman çizelgeleri oluşturalım. Zaman çizelgeleri oluşturmamız çocuklarımıza zaman yönetimi açısından da katkı sağlayacaktır.

Çocuklar, özellikle küçük yaş grubundaki çocuklarımız, kendi iç dünyalarını düzenleyemediklerinden dış dünyanın düzenlenmesine gereksinim duyarlar. Bu nedenle listeler yapalım, kurallar oluşturalım, ve en önemlisi bu kurallara sadık kalmaya çalışalım.

Çocuklarımıza koşullar ne olursa olsun öğrendiklerinin gerekli olduğu bilgisini aşılamayı ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki her bilgi yeri geldiğinde hayatlarımızda mutlaka işlevsellik kazanacaktır. Ödev yapılma zamanlarında aralar vermeye özen gösterelim. Uzun ödevlerimizi parçalara ayırarak yapalım.

Ödev yapılma sürecinde veya öncesinde çocuklarımızın ödevlerine ilişkin olumsuz tavırlar sergilemekten kaçınalım. Tamamladığımız ödevlerin kontrolünü mutlaka birlikte sağlayalım. Böylelikle çocuklarımıza hatalarını görme ve düzeltme; eksikliklerini giderme fırsatı tanımış oluruz. Geri bildirim vermek için ise ödevin tamamlanmasını beklemeyelim.

Yapılan çabayı mutlaka takdir edelim. Bu sayede çocuklarımız öz güven ve öz disiplin kazanmış olacaklar. Yaptığımız çalışmalarda başarısızlıklardan ziyade başarıları yakalayalım, destekleyici olalım ve hayatta her ne olursa olsun çocuklarımız yardıma ihtiyaç duyduklarında onlara ulaşılabilir noktada olduğumuzu hissettirelim.