İzmir Sınav Kolejleri’nde seramik – resim

İzmir Sınav Kolejleri’nde öğrencilerin çağdaş sanatı anlayıp yorumlayan bireyler olmaları hedeflenir.  Estetik ve görsel biçimlendirme alanı olarak seramik – resim alanındaki derslerde, öğrencilerin öncelikle hayal gücünü geliştirmeleri, bilgi ve beceri ile donanmaları sağlanır. Bunun için kendilerine İzmir Sınav Kolejleri’nde gerekli atölye ortamı ve tüm olanaklar sunulmaktadır.

İzmir Sınav Kolejleri’nde öğrenciler farklı teknik ve malzemeler kullanarak el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirme olanağı bulurken, aynı zamanda da sanat akımlarını inceleyerek eleştirel bakabilme ve yorumlayabilme becerileri kazanabilirler. Çizgi, doku, renk, kompozisyon, üç boyutlu iş üretme ve bunun gibi kavramları uygulamalı olarak öğrenirler.

Seramik – resim dersleri ve kulüp etkinliklerinde yapılan çalışmalar, öğrencilerin kendileri ve çevreleriyle ilgili duygularını, düşüncelerini dışa vurmalarına ve yaşadıkları dünyayı algılama biçimlerini anlatmalarına hizmet eder. Seramik çalışmaları, üç boyutlu algıları ve ince motor becerilerini güçlendirir. Geleneksel Türk süsleme sanatı olan Ebru sanatı, özellikle estetik duyarlılığını geliştirir.

Ayrıca öğrenciler, tercihleri doğrultusunda bireysel sergiler açabilirler. Aynı zamanda toplu sergilerde de eserlerine yer verilmesi suretiyle güncel çalışmalarının sunumu yapılır.  Ve işlenen temalara ilişkin toplumsal farkındalık yaratmalarına olanak tanınır.