Okul Öncesi

Sınav Koleji Anaokulu sistemi; “Side to Side” programına göre çocukların öğrenimleri boyunca keyif alabilecekleri, oyun temelli, birbirleri ile rekabet edebilen, sürece dayalı İngilizce-Türkçe aktiviteleri ve erken okuma-yazma etkinliklerini kapsar. Sınav Koleji Anaokullarında çocuğun bir bütün olarak gelişimi hedeflenir. Bunu gerçekleştirirken bilişsel gelişime destek olacak etkinlikler planlanır ve çocuklarımızın akademik becerilere hazır olmaları sağlanır. Bu bağlamda analitik ilişkiler kurabilme, yaratıcılık, problem çözme, planlama, işitsel ve görsel hafızayı geliştirme, parça-bütün ilişkisi sağlama, örüntü oluşturabilme çalışmalarına yer verilir.

Sınav Koleji Anaokulunda:

  • Ailenin dışındaki birey ve gruplarla uyum içerisinde nasıl çalışması ve oynaması gerektiğine model olunarak sosyal ve duygusal gelişimi desteklenir,
  • Matematiğin sihirli dünyasını keşfederken, öğrendiği bilgilerle büyülenmesi sağlanır,
  • Çevreyi ve doğayı gözlem ve deneyimlerle öğrenirken, gezegenimizi, oyuncakları kadar korumak önemsetilir,
  • Mini alışveriş merkezimizde günlük hayatın akışını öğrenirken, yaratıcılığının sınırları genişletilir,
  • Özenle tasarlanmış spor alanlarında, aktif ve sağlıklı bir yaşam biçimi geliştirmek amacıyla çocukların fiziksel yeteneklerinin farkında olmasını motive edici bir bedensel gelişim programı uygulanır.